English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Rollag kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005967 Bratterudfossen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005969 Fjøse Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005970 Halvfaråsen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005968 Helle Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005972 Risteigsætri Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005977 Skarpmoen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005973 Skogenskjerpene Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005971 Turihøgda Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005974 Rollag Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005975 Rollag Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)

Antall forekomstområder :

10

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008552 Tråenåsen Ikke vurdert Glimmermineraler

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009649 Helgesplass vest Ikke vurdert Skifer og hellestein
009651 Nesterud Ikke vurdert Skifer og hellestein
009650 Toeneiet Ikke vurdert Skifer og hellestein
013157 Toenlykkja Ikke vurdert Skifer og hellestein
009647 Helgesplass øst Liten betydning Skifer og hellestein
009648 Røynebu Liten betydning Skifer og hellestein
034119 Kippen Ikke vurdert Murestein
009652 Toen øvre Ikke vurdert Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

8


Antall forekomstområder totalt:

19


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse