English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Holmestrand kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005797 Damengen Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005789 Eikeberg Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005790 Eikeberg Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005798 Kjeksrød Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005791 Rien Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
005799 Romnes Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
005792 Torrud Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
005788 Veberg Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

8

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008544 Bondi Liten betydning Feltspat
008542 Gåserumpa Liten betydning Karbonatmineraler
008545 Kjeldås Liten betydning Karbonatmineraler
008546 Langøya Liten betydning Karbonatmineraler
008543 Sando Liten betydning Karbonatmineraler
008541 Killingholmen Ikke vurdert Karbonatmineraler
008540 Kommersøya Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

7

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

15


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse