English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Larvik kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
005806 Sæteråsen Ikke vurdert Spesialmetaller (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE)
005805 Stokkøya Liten betydning Energimetaller (U,Th)
005802 Bramskjera Ikke vurdert Energimetaller (U,Th)
005803 Bramskjera Ikke vurdert Energimetaller (U,Th)
005804 Bukkevika Ikke vurdert Energimetaller (U,Th)
005801 Fritzøe Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

6

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008538 Kodal Internasjonal betydning Andre industrimineraler
008539 Anundsjø Ikke vurdert Nefelinsyenitt
008537 Farrisvatn Ikke vurdert Nefelinsyenitt
008548 Stokkøya Liten betydning Zirkon
039390 Store arøy Not Assessed Karbonatmineraler
039260 Heirønningen Not Assessed Andre industrimineraler
039259 Kjose Not Assessed Andre industrimineraler
039261 Rånerød Not Assessed Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

8

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
013128 Klåstad Internasjonal betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014805 Liafjellet Internasjonal betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014827 Lønneliås Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
013124 Malerød Internasjonal betydning Granitt og andre størkningsbergarter
013125 Stålaker/håkestad Internasjonal betydning Granitt og andre størkningsbergarter
013121 Tvedalen Internasjonal betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014824 Askedalsåsane Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
013126 Bergan Nasjonal betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014807 Bjerke Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
013122 Fjellbo-brånåklovås Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014849 Geitås Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014808 Gjerstadskogen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014826 Nepehølet Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014825 Solumåsen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014847 Storrønningen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
013129 Tveiten Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014828 Lundsbukta Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
013123 Torstein Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
013127 Varill Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014850 Barlindås Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014835 Blåbærås Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014845 Dammyra Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014832 Krokstjønn Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014846 Pauler Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014831 Prestskjeggen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014809 Skåra Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014829 Åros Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
014811 Furuberget Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014830 Løken Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014812 Massåsen Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014806 Påskeberget Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter
014810 Skisaker Liten betydning Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

32


Antall forekomstområder totalt:

46


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse