English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Alta kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
000887 Melsvik Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000835 Alteneset Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000868 Anna gruve Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000791 Annevarri Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000828 Aslakstykke Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000810 Bannasgamvatn Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000806 Borras Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000773 Båjubæsk Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000799 Dorisjokka Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000881 Eielborghaugen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000804 Eira Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000815 Grytvatnet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000825 Halvardsberg Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000841 Henning gruve Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000863 Holmvatnet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000802 Juhancåk'ka Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000818 Kjerringhaugen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000805 Kobbefjelldalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000840 Kvenvik Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000843 Kåfjord Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000865 Lundstrøm Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000876 Mageluft Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000893 Myren Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000902 Nasfjellet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000808 Raigorivatnet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000820 Raipas Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000821 Raipas ii Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000822 Raipas iii Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000823 Raipas iv Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000824 Raipas v Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000833 Sagelva Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000839 Simanes Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000886 Simaviknes Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000819 Skaddjacåkkajavrit Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000859 Skarveberget Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000801 Skarvevann Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000885 Stampa Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000875 Storelva Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000897 Storfjelltind Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000814 Synnøvselvdalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000898 Tappeluft Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000889 Vilgesrassa Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000830 Altenesfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000906 Bognelvdalen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000890 Finneset Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000817 Kastarfjellet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000807 Kvibydalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000809 Kvibyhaugen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000834 Melkevatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000904 Midtjord Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000812 Mikkelfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000797 Reinstadtuva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000871 Ringfjellet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000858 Sak'kubanja Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000888 Sommarbukta Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000813 Sommarneset Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000811 Vielufthaugen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000867 Åsvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

58

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007028 Lillebukt Internasjonal betydning Nefelinsyenitt
007138 Brunsida Ikke vurdert Silika
007070 Kufjorden Ikke vurdert Nefelinsyenitt
007099 Ytterkåven (ytre kåven) Ikke vurdert Feltspat
007121 Auskarneset Liten betydning Karbonatmineraler
007038 Auskarneset Liten betydning Karbonatmineraler
007148 Bekkarfjordnes Liten betydning Glimmermineraler
007037 Bognelvdalen Liten betydning Glimmermineraler
007140 Eiby Liten betydning Silika
007105 Finnskjåen Liten betydning Karbonatmineraler
007139 Gurbmutvarri Liten betydning Silika
007050 Kvalfjord Liten betydning Olivin
007103 Lerrisfjorden Liten betydning Karbonatmineraler
007120 Mikkelsby Liten betydning Karbonatmineraler
007107 Raipas Liten betydning Karbonatmineraler
007058 Smedvik Liten betydning Karbonatmineraler
007104 Småvika Liten betydning Karbonatmineraler
007106 Storvatnet Liten betydning Karbonatmineraler
007141 Tverrelvdalen Liten betydning Silika
007053 Tverrfjellet Liten betydning Olivin
007052 Ørnetind Liten betydning Glimmermineraler
014917 Avzesoaivi Ikke vurdert Olivin
007034 Bekkarfjorden Ikke vurdert Grafitt
007080 Bekkarfjordnes Ikke vurdert Nefelinsyenitt
007147 Bukkebuktfjellet Ikke vurdert Olivin
007051 Forsbukta (hakstabben) Ikke vurdert Olivin
007071 Galdeneset Ikke vurdert Nefelinsyenitt
007057 Happofjellet (habuvarri) Ikke vurdert Olivin
014918 Iesjavri Ikke vurdert Olivin
007054 Korselvdalen Ikke vurdert Glimmermineraler
014921 Korsfjord-stjernvann-fisketind Ikke vurdert Olivin
007019 Melkevann Ikke vurdert Olivin
007059 Nidalen Ikke vurdert Nefelinsyenitt
007072 Olderfjorden Ikke vurdert Olivin
007040 Rafsbotn Ikke vurdert Karbonatmineraler
014920 Rassajavri Ikke vurdert Olivin
007081 Skarvevatnet Ikke vurdert Nefelinsyenitt
007146 Store kjerringfjord Ikke vurdert Olivin
014914 Tappeluft Ikke vurdert Olivin
007039 Transfarelvdalen Ikke vurdert Karbonatmineraler
014919 Tverrelvdalen Ikke vurdert Olivin
007073 Vargnesfjellet Ikke vurdert Karbonatmineraler
007020 Ytrepollen Ikke vurdert Andre industrimineraler
007056 Ølvik Ikke vurdert Karbonatmineraler

Antall forekomstområder :

44

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009011 Langvatnet Ikke vurdert Skifer og hellestein
009004 Peska Internasjonal betydning Skifer og hellestein
009016 Stilla Ikke vurdert Skifer og hellestein
009020 Detsika Ikke vurdert Skifer og hellestein
009007 Raftesvarre-østerhaugene Ikke vurdert Skifer og hellestein
009026 Østerelvdalen Ikke vurdert Skifer og hellestein
009029 Skomakerdalen Ikke vurdert Skifer og hellestein
012466 Gamasbekken Ikke vurdert Skifer og hellestein
009022 Nalganas Ikke vurdert Skifer og hellestein
009039 Polfjellet Ikke vurdert Skifer og hellestein
009028 Romsdal Ikke vurdert Skifer og hellestein
009070 Skaidi Ikke vurdert Skifer og hellestein
012486 Østerelvdalen vest Ikke vurdert Skifer og hellestein
009072 Bognelvdalen Liten betydning Skifer og hellestein
009027 Borras Liten betydning Skifer og hellestein
012484 Brattberget Liten betydning Skifer og hellestein
009021 Detsika øst Liten betydning Skifer og hellestein
012485 Eibydalen Liten betydning Skifer og hellestein
009078 Elvebukt Liten betydning Skifer og hellestein
012463 Gamasvarre Liten betydning Skifer og hellestein
012487 Langvannsbekken Liten betydning Skifer og hellestein
009069 Lattetjavri Liten betydning Skifer og hellestein
009000 Peskavatnet Liten betydning Skifer og hellestein
012465 Stilla syd Liten betydning Skifer og hellestein
009080 Storgraset Liten betydning Skifer og hellestein
009068 Talvik Liten betydning Skifer og hellestein
009023 Transfarelva Liten betydning Skifer og hellestein
009015 Øvre stilla Liten betydning Skifer og hellestein
008999 Grasaksla Ikke vurdert Skifer og hellestein
009012 Hellefjellet Ikke vurdert Skifer og hellestein
024528 Storvikneset Ikke vurdert Sandstein og konglomerat

Antall forekomstområder :

31


Antall forekomstområder totalt:

133


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse