English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Hammerfest kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
000774 Nussir Internasjonal betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000766 Ulveryggen Nasjonal betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000910 Vesterdalen Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
000785 Arondalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000786 Bachkes gruve Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000792 Bahrs gruve Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000764 Bergs gruve Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000768 Bratthammer Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000776 Halsvatnet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000777 Holmvatnet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000760 Indrevoll Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000783 Korselva Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000778 Korsfossen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000831 Lille vinna Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000790 Oldervik Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000788 Porsa grube Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000779 Portvatnan Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000787 Segelnes Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000772 Skreivatnet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000757 Svartfjellet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000765 Østre aris gang Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000781 Beritsjorda Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000782 Beritsjorda vest Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000769 Breidalsvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000761 Geinocokko Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000793 Noppen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000796 Rypeklubbeidet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000780 Saltvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000795 Stigen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000770 Svartsvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

30

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007069 Hønsebyfjorden (storvann) Ikke vurdert Glimmermineraler
007082 Neverfjord Ikke vurdert Silika
007151 Ausa Liten betydning Karbonatmineraler
007150 Beritsjorda Liten betydning Karbonatmineraler
007149 Kvenvika Liten betydning Karbonatmineraler
007102 Sørneset Liten betydning Karbonatmineraler
014934 Breidryggen-holmvann Ikke vurdert Olivin
014933 Fjellvann-småhaugene Ikke vurdert Olivin
007110 Koppardal Ikke vurdert Andre industrimineraler
007032 Langvasstinden Ikke vurdert Karbonatmineraler
014922 Nordre bumansfjord Ikke vurdert Olivin
007074 Rødfjell Ikke vurdert Talk
007101 Saraby Ikke vurdert Karbonatmineraler
007046 Seines Ikke vurdert Feltspat
007042 Veststraumen Ikke vurdert Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

15

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009048 Futbukta Liten betydning Skifer og hellestein
009047 Gotterikneset Liten betydning Skifer og hellestein
009044 Oldervikneset Liten betydning Skifer og hellestein
009046 Revsbotn 1 Liten betydning Skifer og hellestein
009049 Revsbotn 2 Liten betydning Skifer og hellestein
009083 Revsbotn 3 Liten betydning Skifer og hellestein
009045 Rågeluft Liten betydning Skifer og hellestein
009061 Skippernes Liten betydning Skifer og hellestein
009074 Stangneset Liten betydning Skifer og hellestein
009043 Jøfjorden Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009082 Lille vinna Ikke vurdert Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

11


Antall forekomstområder totalt:

56


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse