English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Sør-Varanger kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
000662 Bjørnevatn Internasjonal betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000669 Kjellmannsåsen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001937 Hytte Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001938 Jerntoppen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000665 Bjørnefjell Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001989 Blix Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000661 Fisketind Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001984 Fisketind øst Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000914 Gjeddevann Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
000664 Grundtjern Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001990 Mattlia Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001988 Oskar Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000663 Søstervann Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000666 Tverrdalen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001935 Varrevatn Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002044 Ørnevatn Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001999 Ampervatn Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002000 Ampervatn syd Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001985 Andehatten Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002027 Andilgoattejavri Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002007 Aurevatn Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002013 Bjørnevatnet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000667 Boris gleb Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000678 Botnelvfjellet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001995 Brattli Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001973 Båttejåkjavrit Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001970 Cabbalanjasoaivi Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001963 Cizzejavri Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001953 Dazagaisa Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002004 Djupvatn Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001978 Ferdesmyra Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001959 Ferdesmyra, øst Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001960 Ferdesvatn Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001961 Ferdly Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001947 Finnsknaus Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001987 Fisketind syd Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002005 Fiskevassryggen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001996 Furuneset Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001975 Galsajåkka Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001974 Galsaluobbal Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002020 Geitvatnet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002026 Gjeddevassfjellet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001998 Henriksneset Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000671 Hesseng Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001971 Hirsajavri Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001966 Hirsajåkka Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001967 Hirsavarri Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002015 Holmengråfjellet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001946 Holmstraumvatnet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002014 Husvatnet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001958 Hyttebekken Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001979 Hæikagoattejavri Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002009 Høybuktmoen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002025 Indre neiden Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001983 Isådondori Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001943 Jernsteinmyra Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001939 Jåvnejåkka Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001951 Kaffikjelvatnet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002017 Kjelmøya Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001977 Klokkarelva Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001932 Langvasseid Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001991 Lille langvatn Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002022 Lyngberget Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002021 Madvikvatnet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001992 Mattliavatn Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001948 Mikkelsnes Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001997 Moltebærneset Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001950 Myrland Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001942 Namdalen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001956 Neiden Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000670 Neverskrukkbukta Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001980 Njucanjunnas Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001954 Norskebekken Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001940 Nosfjellet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001981 Notsynene Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001962 Oaivit Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002018 Oksebåsneset Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001944 Ospedalshøgda Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002010 Pinemyra Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002011 Pinemyra øst Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000673 Pulkfjellet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002003 Ravevarre Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001986 Reitan Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001952 Riestuvarri Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001982 Ropelv Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001936 Sandnes, sør Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002012 Sandneset Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002008 Sandnesvatnet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001976 Siljuvarri Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001945 Skalvejavri Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001972 Småvatnelva Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001955 Soarvenjunni Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002019 Steinland Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001949 Stonga Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002002 Store fiskvatn syd Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002001 Store fiskvatn vest Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002024 Store ropelvvatnet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000672 Storfjellet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001969 Suddesvuome Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001994 Teltbukta Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001957 Urralas Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001941 Vakkeråsen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002006 Varrevatn nord Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001965 Vegskillvatnet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002016 Vinnegæcci Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001968 Vuosku Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001993 Ørnåsen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001933 Ørretvatna Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001964 Øvre neiden Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000676 Bugøyfjord Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002029 Ferdesbekken Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002028 Goattejarsælgi Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002023 Gædgesuolujavri Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
002030 Haugajavri Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000677 Holmvatnfjellet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000657 Jakobselv Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000674 Langfjordstrømmen Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000660 Pasvikelv Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000675 Sandnes Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000659 Sørsjokka Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
001934 Tøllevheimen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

121

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007093 Svanvik Nasjonal betydning Silika
007025 Mosedalen Liten betydning Silika
007036 Angelfjellet Liten betydning Glimmermineraler
007045 Bugøya Liten betydning Glimmermineraler
007035 Munkefjorden Liten betydning Glimmermineraler
014942 Galsaluobbal Ikke vurdert Olivin
014943 Krokvatnet Ikke vurdert Olivin
007047 Transperbukta Ikke vurdert Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

8

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
012490 Balgami Ikke vurdert Gneis
009079 Grense jakobselv Liten betydning Gneis
009034 Kjøøya Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009038 Straumdalen Liten betydning Kleberstein og serpentinitt
009037 Hamnebuktfjellet Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
008996 Junkersneset Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009036 Leirvåg Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009035 Vaggevatnet Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter

Antall forekomstområder :

8


Antall forekomstområder totalt:

137


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse