English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Karasjok kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
000740 Rai'tevarri Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000699 Gallujav'ri Ikke vurdert Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
000752 Bavtajohka Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
000695 Caskinjohka Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
000698 Gorrzejohka Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
000753 Gullelven Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
000694 Helligdalen Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
000693 Is'kurasjohka Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
000746 Njuovcut Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000743 Noai'datjav'ri Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
000751 Sargejåk Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
000749 Storfossen Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
000745 Suolomaras Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000748 Fossfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000762 Gamaoiv've Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000696 Scieccanjåkka Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

16

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
014926 Anarjokka Ikke vurdert Olivin
014927 Gallujavri Ikke vurdert Olivin
014923 Halddevadda Ikke vurdert Olivin
014924 Roavvevarri Ikke vurdert Olivin
014928 Suolujavri 1 Ikke vurdert Olivin
014929 Valljokka Ikke vurdert Olivin
014925 Vuzzulskaidi Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

7

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008998 Assebakte Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
008997 Guorbmetluobbal Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt
009033 Rivdnjesvadda Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

26


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse