English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Kautokeino kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
000892 Bidjovagge Nasjonal betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
000798 Biggejav'ri Ikke vurdert Spesialmetaller (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE)
000860 Gæs'samaras Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000838 Hoallumaras Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000866 Mikkujavrit Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000882 Suovrarap'pat Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000884 Æbbergielas Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000744 Abmijavrit Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
000747 Anarjåkka Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
000878 Devkesjav'ri Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000869 Gil'bevarri Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000861 Mazejåkka brua Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000879 Njakkajåkka Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000870 Njiv'luroavvi Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000750 Raddjevarri Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
000874 Raisutnjunni Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000877 Sal'ganjåkka Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000705 Scieccanjohka Liten betydning Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
000864 Addjetjåkka Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000842 Garanascåkka Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000800 Mazejåkka Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000832 Mieruvarri Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000873 Riednjajav'ri Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000794 Ruvvacåk'ka Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000883 Suovrarap'pat øst Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000872 Uccavuovdas Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000784 Vir'dnemuot'ki Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

27

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007033 Garguluob'balat Liten betydning Glimmermineraler
007142 Masi Liten betydning Silika
007041 Ak'sujav'ri Ikke vurdert Grafitt
014931 Garanasjavri Ikke vurdert Olivin
007100 Gieodneguoika Ikke vurdert Andre industrimineraler
014930 Juvvelancåkka Ikke vurdert Olivin
014932 Suolujavri 2 Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

7

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
013136 Naranas Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
013135 Gaskabeaivarri Ikke vurdert Sandstein og konglomerat
024671 Riebanvarri Ikke vurdert Sandstein og konglomerat

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

37


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse