English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Loppa kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
000908 Andsnes Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000903 Fruvikdalen Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
000905 Kolsukkerbotn Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
001283 Svovlfjellet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000907 Tverrdalselv Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

5

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
014937 Tverrfjorddalen Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

1

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
008995 Loppa Ikke vurdert Skifer og hellestein
012499 Kraken Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

8


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse