English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Hasvik kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
000901 Halkavarri-2 Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000899 Svennbukt Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000891 Finndalssletta Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000894 Finndalsvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000900 Halkavarri-1 Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000895 Storlien Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000896 Sørfjordelv Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

7

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007049 Lillebukt karbonatitt Nasjonal betydning Andre industrimineraler
007111 Breivik Liten betydning Andre industrimineraler
007098 Dønnesfjord Liten betydning Andre industrimineraler
007086 Breidvik Ikke vurdert Karbonatmineraler
007109 Bølefjellet Ikke vurdert Andre industrimineraler

Antall forekomstområder :

5

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009042 Sørsandfjorden Liten betydning Skifer og hellestein
034172 Hønen Ikke vurdert Murestein

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

14


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse