English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Måsøy kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
000755 Amundvik Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000756 Middagsfjellhaugen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000880 Middagsfjellvann Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000912 Molvikdalen Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000763 Skjerhattvika Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000758 Vestre middagsfjellet Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000771 Gamnes Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000759 Nonsfjellaksel Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000754 Saltfjellvatnet Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

9

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007021 Rappesvarri Liten betydning Andre industrimineraler
007029 Rolvsøya Liten betydning Glimmermineraler

Antall forekomstområder :

2

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009065 Kjerringvika Liten betydning Skifer og hellestein
009063 Reinøya Liten betydning Skifer og hellestein
008993 Sandvika Liten betydning Skifer og hellestein
008992 Svartvika Liten betydning Skifer og hellestein
009076 Bakfjorden Ikke vurdert Skifer og hellestein
034175 Garpholmvika Ikke vurdert Murestein
009062 Kallen Ikke vurdert Granitt og andre størkningsbergarter
009064 Kongelvika Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

8


Antall forekomstområder totalt:

19


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse