English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Nordkapp kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007089 Duksfjorden Liten betydning Karbonatmineraler
007083 Kaka Liten betydning Silika
007085 Kriktind Liten betydning Silika
007143 Rekvik Liten betydning Silika
007084 Skipsfjord vest Liten betydning Silika
014938 Skipsfjorden Ikke vurdert Olivin

Antall forekomstområder :

6

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009066 Albertneset Liten betydning Skifer og hellestein
009067 Reinelv Liten betydning Skifer og hellestein
009032 Kjelvik Ikke vurdert Kleberstein og serpentinitt

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

9


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse