English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Porsanger kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
000701 Karenhaugen Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
000723 Porsvann Ikke vurdert Edelmetaller (Au, Ag, PGE)
000717 Akkesvarri Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000718 Akkesvarri ii Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000715 Algascåkka Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000728 Barbalas kisgang Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000716 Briitagielas Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000707 Briitajav'rit Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000913 Cakkaljåkka Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000702 Cår'gas Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000706 Dambokkajærvi Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000713 Geitvann Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000692 Gurrogaisa Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000719 Låttijænkæ Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000711 Muv'ravarri Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000911 Nye gurrogaissa Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000729 Poikekuru Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000730 Poikekuru-su Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000703 Rassejåkka Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000704 Rassejåkka, sør Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000708 Rittavatnet Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000710 Ruos'tajav'ri Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000712 Russujav'ri Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000737 Sil'bacåkka Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000738 Sil'bacåkka ii Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000714 Store kisgang Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000736 Suotkovarri Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000709 Tupajærvi Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000734 Cap'piljav'ri Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000724 Dabmutja'vri Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000697 Daktegilva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000721 Holmvatnet Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000722 Holmvatnet ii Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000720 Hueskard Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000726 Ingasjavri Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000727 Ingasjav'ri ii Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000700 Juongasjav'ri Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000725 Kagurijærvi Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000731 Poikekuru iii Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000733 Revfossnes Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000739 Salmijærvi Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000735 Sil'bacåkka sør Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000732 Sløykedal Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

43

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007152 Børselvfjellet Ikke vurdert Karbonatmineraler
007065 Børselvnes Ikke vurdert Karbonatmineraler
007119 Njæidan Ikke vurdert Silika
007090 Spæjaljåkka Ikke vurdert Silika
007044 Suonjirgai'sa Ikke vurdert Glimmermineraler
007116 Akkansuolo Liten betydning Silika
007091 Cappirgåp'pi Liten betydning Silika
007122 Coagan Liten betydning Silika
007024 Cuoldagas Liten betydning Silika
007124 Laiva Liten betydning Silika
007126 Lonkeneset Liten betydning Silika
007123 Oldereidneset Liten betydning Silika
007125 Oldereidneset sør Liten betydning Silika
007062 Reinøya Liten betydning Karbonatmineraler
007118 Råddeneset Liten betydning Silika
007117 Ørnøya Liten betydning Silika
014939 Dabmutvarri Ikke vurdert Olivin
007063 Ivarholmen Ikke vurdert Karbonatmineraler
007064 Neverholmen Ikke vurdert Karbonatmineraler
014941 Rievsatjavri Ikke vurdert Olivin
014940 Skoganvarri Ikke vurdert Olivin
007043 Suoi'dnejavri Ikke vurdert Glimmermineraler
039055 Vanssnjunis Not Assessed Feltspat

Antall forekomstområder :

23

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009077 Nordmannset Liten betydning Skifer og hellestein
009050 Seljenes Liten betydning Skifer og hellestein
009071 Stabbursdalen Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

3


Antall forekomstområder totalt:

69


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse