English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Lebesby kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
000691 Vadasbakti Liten betydning Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W)
000690 Adamsfjordelva Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)
000689 Lassanjarga Ikke vurdert Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

3

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007097 Vadasbakti Ikke vurdert Magnesiummineraler
007108 Adamsfjord Liten betydning Karbonatmineraler
007027 Skjøtningberg Liten betydning Silika

Antall forekomstområder :

3

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
009051 Friarfjord Ikke vurdert Skifer og hellestein
009075 Auskarneset Liten betydning Skifer og hellestein
009084 Barbala Ikke vurdert Skifer og hellestein
009058 Bårdejavrit Ikke vurdert Skifer og hellestein
034177 Kjøllefjord Ikke vurdert Murestein
009057 Stuorraluokkajavri Ikke vurdert Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

6


Antall forekomstområder totalt:

12


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse