English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Gamvik kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
000687 Kistedalen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000685 Lille russevika Liten betydning Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn)

Antall forekomstområder :

2

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
017822 Ivarsfjord Ikke vurdert Silika
007129 Kistedalen Ikke vurdert Silika
007026 Perletind Ikke vurdert Silika
007127 Skjånes Ikke vurdert Silika
007114 Djupelva Liten betydning Silika
007112 Hopsfjord sør Liten betydning Silika
007113 Holmsvika Ikke vurdert Silika

Antall forekomstområder :

7

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

9


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse