English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Berlevåg kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007079 Magistervatnet Liten betydning Silika
007078 Trollfjorden Liten betydning Karbonatmineraler
036886 Gulgofjorden Ikke vurdert Silika

Antall forekomstområder :

3

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

3


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse