English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Vardø kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
000656 Skyttergamnes Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

1

Fra Industrimineraldatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
007030 Bukkemotangen Liten betydning Karbonatmineraler
007067 Komagelva Liten betydning Silika
007068 Leirelva (portsletta) Liten betydning Andre industrimineraler
007066 Porten Ikke vurdert Silika

Antall forekomstområder :

4

Fra Natursteindatabasen

Ingen forekomstområder registrert.


Antall forekomstområder totalt:

5


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse