English version
Malm- ,Indutrimineral- og Natursteindatabasen
Forekomstområder i Nesseby kommune.
Velg en annen kommune

Fra Malmdatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
001931 Brannsletta Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000679 Latnæringen Liten betydning Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000680 Fogdebekkhaugen Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000681 Ildstedberget Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000682 Ræppengualba Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)
000683 Siggavarri Ikke vurdert Jernmetaller (Fe, Mn, Ti)

Antall forekomstområder :

6

Fra Industrimineraldatabasen

Ingen forekomstområder registrert.

Fra Natursteindatabasen
Forekomst
nummer Navn Råstoffbetydning Ressurstype
012491 Nyelv Ikke vurdert Gneis
009073 Mortensnes Liten betydning Skifer og hellestein

Antall forekomstområder :

2


Antall forekomstområder totalt:

8


Denne utskriften ble generert 25.02.2024
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse