English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomstområde 1511 - 301
(Sist oppdatert 18.mar.2021)

Navn på forekomstområde : Gusdal (Åheim)
(Objekt Id : 1511,301,00,00)

Lokalisering
Fylke : Møre og Romsdal (15) Kommune : Vanylven (1511)
Kart 1:50000: Vanylven (1119-3) Kart 1:250000: Ulsteinvik
Markeringspunkt: Lengdegrad: 5.5918390 Breddegrad: 62.0194330
EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene ER bekreftet)
X-koord: 321662 m. Y-koord: 6881031 m.

Materialtype
Hovedtype: Olivin Subtype: Olivin

Produksjon
Aktivitet: Gruvedrift Reserver: 200000 tusen tonn
Prod. metode: Dagbrudd Produksjon: 16000 tusen tonn
Prod. status: I drift Tippvolum: 0 m3
Ressurs estim. standard: JORC

Betydning
Offentlig: Internasjonal betydning (reg. 25.09.2014)
Økonomisk: Meget viktig , (Stadfestet 05.mar.2001 av Havard Gautneb)

Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet
MELURG 100 ton
REFRAC

Eierforhold
Type eierforhold Eier Gårds- og bruksnr
Rettighetshaver A/S Olivin

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1948 - 2000 Regulær drift Selskap/Institusjon:A/S Olivin

Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Datering: Metode:
Genese: Form: Uregelmessig
Hovedtextur: Granoblastisk Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm)
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Ikke definert Olivin Hovedmineral (>90%)
Ikke definert Enstatitt Hovedmineral (>10%)
Ikke definert Kromitt Underordnet mineral (1-10%)
Ikke definert Kloritt Underordnet mineral (1-10%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Denne forekomsten er hovedforekomsten til A/S Olivin. Forekomsten ligger ved Gusdal gård i Almklovdalen. Olivinen brytes i et åpent dagbrudd flere hundre meter stort, grovknuses og transporteres til Åheim med et transportbånd. Her knuses og klasseres bergarten. Bergarten er en dunitt som er delt inn i 5 varianter basert på sitt innhold av kloritt og opptreden av olivinkrystaller. Hovedproduktet er knust olivin som slaggdanner (85%). Det produsreres også ildfaste steinprodukter av forskjellig type og forskjellige sand produkter til special formål. Bland bedriftens nyeste produkter er sand for tildekking av forurensede masser. Produksjonene har de siste år (2014) ligget på ca. 1.4 mill tonn per år. Reservene er så store at det vil rekke til mange hundre år

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "gusdal bruddet"
Foto nr. 2 viser "gusdal 2020"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Gautneb, Håvard , 1998
Kartlegging og prøvetaking av Kjerringhaugen, Åheim
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.98.128;18 sider

Gautneb, Håvard , 2002
XRD bestemmelse av fiber i Åheim dunitt
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.2002.026;7 sider
Abstrakt:
I en tilsendt prøve av borkaks, med mye fiber fra Gusdalsbruddet ble det ved bruk av røntgendiffraksjon (XRD) påvist opptreden av amfibolen antofyllitt. Dette er en Ca-fattig, Mg- og Fe-rik rombisk amfibol. For å teste XRD metodens brukbarhet ble det analysert 3 paralleller med økende mengde mineral. Kun et enkelt fiberkorn som var ca. 6mm x 0.2mm stort var imidlertid tilstrekkelig for en entydig bestemmelse av mineralet. Antofyllitt er et asbestiformt mineral som tidligere bl.a. ble produsert i Paakila-området i Finland. Sett i forhold til de store tonnasjer som brytes Almklovdalens olivinbrudd vet man at fibermaterialer opptrer kun lokalt og i små mengder. Det er kjent at den sykdomsfremkallende farlighetsgrad til asbestfiber bl.a. varierer med fiberens mineralogi. Denne type XRD analyse viste seg å være en rask og lite arbeidskrevende analysemetode og det anbefales at fibermineralet bestemmes når fiber påvises.

Grønlie, Gisle; Rost, Franz , 1974
Gravity investigation and geological interpretation of the ultramafite complex of Åheim, Sunnmøre, western Norway.
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.54 (4);367-373 sider
Abstrakt:
A gravity survey combined with geological field work has been made of the ultramafite complex of Åheim. The study shows that the exposed ultramafic bodies are in all probability all part of one body which has a depth of about 1 km. The central gneissic mountain, Helgehorn, is probably "floating" on top of this ultramafic body. The Bouguer anomaly contours suggest an eastward extension of the ultramafic body at depth. The total excess mass of the ultramafite complex is estimated to 1.2-1.5 X 10(10) tons and the volume is approximately 25-30 km3.

Hillestad, Gustav , 1988
Seismiske målinger Åheim
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.88.166;10 sider
Abstrakt:
Det ble målt 4 profiler på tilsammen ca. 1,5 km over olivinforekomster nær Åheim. Hensikten var å kartlegge områder med oppsprukket olivin og uforvitret olivin samt å få en oppfatning av om seismiske refraksjonsmålinger ville være velegnet til å skille mellom mer og mindre forvitrede partier. Måleresultatene tyder på at lydhastigheten i fjellet varierer innenfor meget vide grenser. Sannsynligvis er hastighetsreduksjonen noenlunde proposjonal med graden av oppsprekking.

Hillestad, Gustav , 1989
Seismiske målinger Åheim
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.89.132;8 sider
Abstrakt:
A/S Olivin er igang med å bygge en transporttunnel fra bruddet ved Gusdal til Åheim. Grunnforholdene i tunneltraseen ved påhuggsområdet på Gusdal ble undersøkt ved seismiske refraksjonsmålinger. Det ble beregnet løsmasse- mektigheter på opptil ca. 20 m. Påhugget kommer antakelig i olivin med lyd- hastighet på 5850 m/s, mens tunnelen ganske fort kommer inn i fjell med hastighet 4800 m/s. Det er rimelig å anta at dette er gneis, og i såfall kan man regne med alminnelig godt fjell på den målte strekning.

Lappin, M.A. , 1960
On the occurrence of kyanite in the eclogites of the Selje and Åheim districts, Nordfjord
;Norsk geologisk forening;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Norsk geologisk tidsskrift; No.40 (3-4);289-296 sider
Abstrakt:
Kyanite is recorded for the first time in Norwegian eclogites and localities are indicated. The alteration of kyanite to a corundum-oligoclase kelyphite or to zoisite, during an amphibolite facies metamorphism of eclogite, is briefly described.

Parr, Svein Ivar , 1973
En økonomisk-geologisk undersøkelse av en olivinsteinforekomst ved Åheim.
;NTH Bergavd.;AVHANDLING

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
HGNGU_96109 Fastfjell
Kommentar :Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96110 Fastfjell
Kommentar :Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96111 Fastfjell
Kommentar :Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96112 Fastfjell
Kommentar :Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96113 Fastfjell
Kommentar :Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96114 Fastfjell
Kommentar :Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96115 Fastfjell
Kommentar :Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96116 Fastfjell
Kommentar :Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96117 Fastfjell
Kommentar :Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96118 Fastfjell
Kommentar :Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96119 Fastfjell
Kommentar :Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96120 Fastfjell
Kommentar :Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
HGNGU_96121 Fastfjell
Kommentar :Dette er en dummy prøve som ikke eksister. Den tilknyttede analyse er sammenstillt fra forskjellige publiserte og upubliserte rapporter. Disse er det ofte referet til i forekomstens referanser
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1511 - 301 Gusdal (Åheim)

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
HGNGU_96109 Fastfjell 40.60 0.38 0.00 8.10 0.10 50.00 0.06
HGNGU_96110 Fastfjell 43.00 0.91 0.00 7.30 0.09 46.80 0.30
HGNGU_96111 Fastfjell 42.10 0.27 0.00 6.90 0.08 49.10 0.10
HGNGU_96112 Fastfjell 40.30 0.30 0.00 7.20 0.09 47.30 0.13
HGNGU_96113 Fastfjell 37.60 0.43 0.00 7.00 0.08 44.90 0.12
HGNGU_96114 Fastfjell 42.50 1.24 0.00 7.80 0.10 44.10 0.76
HGNGU_96115 Fastfjell 41.20 0.27 0.00 7.10 0.09 48.40 0.23
HGNGU_96116 Fastfjell 39.60 0.62 0.00 8.60 0.10 45.30 0.30
HGNGU_96117 Fastfjell 42.00 0.45 0.00 6.50 0.07 49.20 0.09
HGNGU_96118 Fastfjell 42.60 0.58 0.00 7.80 0.10 47.80 0.24
HGNGU_96119 Fastfjell 41.90 0.21 0.00 6.90 0.08 49.70 0.07
HGNGU_96120 Fastfjell 40.40 0.37 0.00 7.10 0.08 50.20 0.08
HGNGU_96121 Fastfjell 39.80 0.21 0.00 11.50 0.14 47.40 0.13
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
HGNGU_96109 0.01 0.00 0.00 0.53 100.00
HGNGU_96110 0.02 0.00 0.00 1.37 100.00
HGNGU_96111 0.02 0.00 0.00 1.30 100.00
HGNGU_96112 0.01 0.00 0.00 4.50 100.00
HGNGU_96113 0.00 0.00 0.00 9.57 100.00
HGNGU_96114 0.03 0.01 0.00 3.40 100.00
HGNGU_96115 0.00 0.00 0.00 2.42 100.00
HGNGU_96116 0.01 0.00 0.00 5.80 100.00
HGNGU_96117 0.00 0.00 0.00 0.84 99.00
HGNGU_96118 0.00 0.00 0.00 0.70 100.00
HGNGU_96119 0.00 0.00 0.00 0.80 100.00
HGNGU_96120 0.00 0.00 0.00 0.90 99.00
HGNGU_96121 0.03 0.02 0.00 0.50 100.00


Faktaarket ble generert 24.09.2023

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2023 Norges geologiske undersøkelse