Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 1832 - 014 Bjerka
(Object Id: 1832,014,00,00)
(Last updated: 29.02.2000)
Drill Cores: Bjerka

Location
County: Nordland (18) Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 449932 m. North: 7335597 m.
Longitude: 13.8908810 Latitude: 66.1367670
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Cu
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production: ,1 thousand tons


Mineralization
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Genesis: Sedex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 90 / 20 Direction: 70
Plunge: 5
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Neoproterozoic
Province: Caledonides
Geotec.unit: Rødingsfjell Nappe Complex
Tectonic complex: Øverste allokton
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Potassic feldspar Major mineral (>10%)
Gangue mineral Plagioclase Major mineral (>10%)
Gangue mineral Muscovite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrite Major mineral (>10%)
Ore mineral Pyrrhotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Chalcopyrite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Sphalerite Subordinate mineral (1-10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Granatbiotittskifer Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Host rock Muskovittskifer Extrusive
Original rock :Tuff
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Fold axis Strike/Dip :70 / 5 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Host rock Foliation Strike/Dip :90 / 20 Post-mineralisation ;...Effect :None

Information(s) in free text format
Free text
Det er skjerpet på 5 steder over en strøklengde på 500 m: Skjerp 1: Lite skjerp med 1 m3 tipp. 2 m mektig benk med rusten, lys muskovittskifer (kvartskeratofyr) sees. I denne er det to mineraliserte horisonter på ca. 20 cm mektighet hver hvor svovelkis er anriket i bånd (prøve 01). Ca. 10 % svovelkis. Foliasjon 55/25. Skjerp 2: 50 m lang røskegrøft (30 m3 tipp) på tvers av strøket. I liggen en minst 1 m mektig granat-biotittskifer med disseminert svovelkis (15-20 %, 02). Over denne er det muskovittskifer med lite eller ingen sulfider og endel tynne, biotittrike lag. Foliasjon: 125/25. Hovedskjerpet: En relativt stor tipp (100 m3?) er planert utover og dekker skjerpet. Fra tippen sees at mineraliseringen sitter i muskovittskifer. Middelskornet svovelkis (stedvis opptil 1 cm store porfyroblaster) utgjør ca. 15 % (03), mens kobberkis opptrer aksessorisk (04). Skjerp 3: 20 m øst for 3: Røsk med 10 m3 tipp. Minst 1 m mektig svovel- og magnetkis-impregnert muskovittskifer med litt grafitt (05 og 06). To foldefaser: 70/5 og 0/25. Skjerp 4: 25 m lang røskegrøft, 10 m3 tipp. Muskovittskifer med litt svovelkis-disseminasjon.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Blikra, Lars Harald; Tønnesen, Jan Fr. , 1989
Geofysiske målinger ved Finneidfjord, Brufjellmoen og Bjerka i Hemnes kommune.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.89.062;23 pages
Abstract:
De geofysiske målingene er utført i tilknytning til kvartærgeologisk kartlegg- ing innenfor kartblad 1727 II Korgen. Hensikten var å kartlegge materialtyper, stratigrafi, grunnvannsforhold og dyp til fjell. De refraksjonsseismiske målingene ved Finneidfjord og Brufjellmoen bekrefter at dette er randavsetninger, med betydelige mektigheter av sand og grus. Refraksjonsseismikk og vertikale elektriske sonderinger ved Bjerka indikerer en mer kompleks strategrafi. Under toppflaten i nord regnes glasifluviale avsetninger å ligge som en lomme avgrenset av finkornige sediment. Dette med- fører et høyt grunnvannsnivå i området. Fluviale avsetninger ligger trolig bare som et tynt teppe over de glasifluviale og finkornige sedimentene. På en lavereliggende terrasse i sør ut mot Bjerkaelva er det påvist randavsetninger helt ned til fjelloverflaten. Grunnvannsmagasinet i de øvre massene ved Bjerka har et meget begrenset infiltrasjonsområde og grunnvannsuttak i større målestokk er lite aktuelt.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0767.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Muskovittskifer med svovelkis.
No. of registrated element analyses = 1
NO0767.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Muskovittskifer med svovel- og kobberkis.
No. of registrated element analyses = 1
NO0767.05 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Muskovittskifer med svovelkis, magnetkis og sinkblende.
No. of registrated element analyses = 1
NO0767.06 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Muskovittskifer med svovel- og magnetkis, iblandet granittiske segregasjoner.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 1832,014,01,00)

Location
County: Nordland (18) Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 450232 m. North: 7335517 m.
Longitude: 13.8975570 Latitude: 66.1360970
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 1: Lite skjerp med 1 m3 tipp. 2 m mektig benk med rusten, lys muskovittskifer (kvartskeratofyr) sees. I denne er det to mineraliserte horisonter på ca. 20 cm mektighet hver hvor svovelkis er anriket i bånd (prøve 01). Ca. 10 % svovelkis. Foliasjon 55/25.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0767.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Kvartskeratofyr med svovelkis.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 2
(Object Id: 1832,014,02,00)

Location
County: Nordland (18) Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 449882 m. North: 7335597 m.
Longitude: 13.8897740 Latitude: 66.1367590
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 2: 50 m lang røskegrøft (30 m3 tipp) på tvers av strøket. I liggen en minst 1 m mektig granat-biotittskifer med disseminert svovelkis (15-20 %, 02). Over denne er det muskovittskifer med lite eller ingen sulfider og endel tynne, biotittrike lag. Foliasjon: 125/25.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
NO0767.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Granatbiotittskifer med svovel- og magnetkis.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 3
(Object Id: 1832,014,03,00)

Location
County: Nordland (18) Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 449952 m. North: 7335597 m.
Longitude: 13.8913240 Latitude: 66.1367700
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 3: 20 m øst for 3: Røsk med 10 m3 tipp. Minst 1 m mektig svovel- og magnetkis-impregnert muskovittskifer med litt grafitt (05 og 06). To foldefaser: 70/5 og 0/25.

Name of Locality: Skjerp 4
(Object Id: 1832,014,04,00)

Location
County: Nordland (18) Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 449752 m. North: 7335647 m.
Longitude: 13.8868750 Latitude: 66.1371870
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Zinc
Element(s): Kis Zn Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Skjerp 4: 25 m lang røskegrøft, 10 m3 tipp. Muskovittskifer med litt svovelkis-disseminasjon.


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 014 Bjerka

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
NO0767.01 Bedrock 1374 263 103 8 41 .8 18.0
NO0767.02 Bedrock 436 29839 2263 50 9 6.7 103.0
NO0767.03 Bedrock 1090 3471 304 36 7 1.3 15.0
NO0767.04 Bedrock 395 4229 300 7 6 .9 4.0
NO0767.05 Bedrock 929 58953 561 24 9 2.8 75.0
NO0767.06 Bedrock 956 25328 253 44 10 .8 16.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
NO0767.01 1.0 4.0 29 .2 9 5.00 2 2 10.18
NO0767.02 1.0 4.0 9 165.7 17 4.00 7 6 18.29
NO0767.03 2.0 1.0 32 11.5 5 3.00 2 2 16.51
NO0767.04 1.0 3.0 11 13.9 9 1.00 2 2 4.61
NO0767.05 1.0 1.0 35 262.7 13 10.00 17 7 22.04
NO0767.06 1.0 4.0 9 103.7 10 2.00 2 2 12.25
------------------
Sample No. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
NO0767.01 1 4 112 10.60 1.00 5.00 1 2.0 2.00
NO0767.02 17 10 375 18.65 1.00 5.00 1 5.0 2.00
NO0767.03 5 5 218 18.32 2.00 5.00 1 3.0 5.00
NO0767.04 1 5 95 5.40 7.00 5.00 1 3.0 20.00
NO0767.05 11 5 646 19.13 4.00 5.00 2 11.0 9.00
NO0767.06 1 2 241 13.69 1.00 5.00 1 4.0 25.00
------------------
Sample No. B*
NO0767.01 4
NO0767.02 14
NO0767.03 2
NO0767.04 2
NO0767.05 40
NO0767.06 2


The fact sheet was created on 21.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway