English version
MALMDATABASEN
Registrering 5026 - 042 Jensåsbekken
(Objekt Id: 10038)
(Sist oppdatert: 20.08.2019)

Lokalisering
Fylke: Trøndelag Kommune: Holtålen (5026)
Kart 1:50000: Ålen (1720-4) Kart 1:250000: Røros
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 631884 m. Nord: 6971857 m.
Lengdegrad: 11.5911960 Breddegrad: 62.8529280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu As
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1997 - 1997 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Genese: Vulkeks Form: Linse
Hovedtekstur: Strukturløs Min. fordeling: Semi-massiv
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Klorittisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode: Ordovicium
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Rørosdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Aursund Formasjon: Røsjø

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Biotitt Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kloritt Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Kobberkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Svovelkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Arsenkis Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Underordnet mineral (1-10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Sidebergart Sandstone Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer
Sidebergart Biotite-chlorite schist Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Grønnskifer

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Sidebergart Foliasjon Strøk/Fall :244 / 35 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Skjerpet ligger i åpent terreng på toppen av en sørvendt brattskrent. Rester ettter taubanen fra Kjøli gruver sees i bunnen av skrenten. Det består av en røsk med sider 4 x 2 m i et stort sett overdekket område. Nord for skjerpet, i heng finnes grågrønn sandstein og i ligg grå sandstein med foliasjon 245°/35.° Mellom disse er en ca. 1 m mektig sone med biotitt-kloritt skifer. Det er lite sulfidmineralisering å se i skjerpet, men på tippen finnes en utskeida malmhaug på ca. 5 m3. Sulfidmineraliseringen består i hovedsak av kobberkis-arsenkis-pyritt årer og aggregater i biotitt-, kloritt- og amfibolrik bergart. Dette er den klart mest As-rike mineralisering som er påvist i Menna-Kjøli feltet.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
JS97008 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy-apy årer/strenger/aggregater, rik min., i skifrig, biotitt-kloritt-kvarts bergart.
Antall registrerte elementanalyser = 1
JS97009 Tipprøve
Prøvetaker: Sandstad, J.S./...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 2
Kommentar: cpy-apy-py+po diss./strenger/aggregater i amfibolrikrik bergart. Tydelig bleking rundt sulfidaggregatene.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 5026 - 042 Jensåsbekken

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
JS97008 Tipprøve 62144 2223 6 390 229 27.8 602.0
JS97009 Tipprøve 37818 3313 22 579 217 17.2 469.0
------------------
Prøvenr. Pt# Pd# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi* S%
JS97008 2.0 4.0 37481 3.1 28 3.00 23 5 11.42
JS97009 -1.0 5.0 54116 4.5 4 3.00 21 22 5.86
------------------
Prøvenr. V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr* La*
JS97008 56 58 898 18.13 8.00 -8.00 -2 3.0 6.00
JS97009 109 155 1575 19.72 11.00 -8.00 8 4.0 13.00
------------------
Prøvenr. B*
JS97008 -3
JS97009 -3


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse