English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1851 - 604 Perøya
(Objekt Id: 10314)
(Sist oppdatert: 08.07.2021)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 517511 m. Nord: 7581507 m.
Lengdegrad: 15.4252610 Breddegrad: 68.3460500
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prøvedrift Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Arctic Pink Klassifikasjon: blokker Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Gneis Kornstørrelse:

Mineralogi:
Kalifeltspat Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Plagioklas Hovedmineral (>10%)
Amfibol Underordnet mineral (1-10%)
Titanitt Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Forekomstbergart
Litologi: Granittisk gneis Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Genese: Dypbergart Form:
Hovedtekstur: Båndet
Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Paleoproterosoikum
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex: Lofotenmangerittkomplekset
Gruppe: Lødingsgranitten Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Sprekker

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Driftshistorie: Lødingen Steinindustri - prøveuttak. Nå periodisk drift. Petrografi/forekomsten: Bergarten er en rosa granittisk gneis med svak gneisfoliasjon, middels- til finkornet. Biotitt+grønn amfibol opptrer som bånd og langstrakte linser, vekselvis med bånd og linser av kvarts+feltspat. Alder 1700-1800 Ma. Bergarten har stor utbredelse, ofte med mikrosprekker og kataklastiske korngrenser. Disse samt foliasjonen gir bergarten relativt høy permeabilitet, men begrensede partier har lite oppspekning som gir mulighet for større blokker.
Brukseksempler
Bruk utendørs: Kantstein. F.eks. detaljer i nord-norske uteanlegg.
Beliggenhet
Prøvebruddet ligger i bunnen av Høkfjorden, like ved RV837.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde med bruddet"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar , 2011
Steinen fra Annfinnslett
;Norges geologiske undersøkelse;BOK;Gråsteinen; No.14;103 s. sider
Abstrakt:
Norsk kystkultur handler om mer enn skuter, sild og småbruk i fjæra. Stein har også spil en rolle. Både som byggemateriale i grunnmurer, moloer og kaier, men også som næringsvei. Den vesle gården Annfinnslett i Lødingen Vestbygd er en av mange plasser langs kysten med en stolt steinindustrihistorie.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
LØD01-94 Håndstykke
TH942 Håndstykke

Navn på lokalitet: Perøya 1
(Objekt Id: 23585 604,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 517299 m. Nord: 7581206 m.
Lengdegrad: 15.4200630 Breddegrad: 68.3433720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Navn på lokalitet: Perøya 2
(Objekt Id: 23586 604,02,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Lødingen (1851)
Kart 1:50000: Lødingen (1231-1) Kart 1:250000: Svolvær
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 517326 m. Nord: 7581265 m.
Lengdegrad: 15.4207180 Breddegrad: 68.3438920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Granitt og andre størkningsbergarter Ressursundertype: Monsonitt
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 08.nov.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse