Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Deposit 4647 - 002 Steinkrossen
(Object Id: 12377)
(Last updated: 08.10.2019)

Location
County: Vestland Municipality: Sunnfjord (4647)
Map 1:50000: Dale (1117-1) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 321800 m. North: 6824449 m.
Longitude: 5.6501120 Latitude: 61.5124580
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Titanium
Element(s): Ti Rutile
Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 27.05.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Element/product Crude ore grade or quality Reg. date
TiO2 4 % 28.09.2001

Operations
From - To Activity Comments
1999 - 2000 Sampling Company/Institution :NGU

Mineralization
Era: Paleozoic Period: Devonian
Genesis: Metamorphic formation Form:
Main texture: Foliated Min. distribution: Disseminated (<20 % ore minerals)
Main grain size: Fine grained (< 1 mm) Main alteration: Amphibolisation
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Ti-deposit type(s)
Main type: Metamorphic Ilm/Mt-ratio:
Sub type: Rutile in eclogite %TiO(Ore):
Titanium province: Sunnfjord %P2O5(Ore):
Host rock: Eclogite %MgO(Ilm):
Main Ti mineral: Rutile %V2O3(Mt):
ppm U (Rutile):
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit: Western Gneiss Region
Tectonic complex: Helle Complex
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Pyroxene Major mineral (>10%)
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Garnet Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Rutile Major mineral (>10%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Eclogite Intrusive
Original rock :Gabbro
Metamorphic facies :Eclogite
Wall rock Granitic gneiss Intrusive
Original rock :Granite
Metamorphic facies :Amphibolite

Information(s) in free text format
Free text
Fjellområdet mellom Engebø-Redalsgrend og Naustdal, en strekning på 12 km, inneholder en rekke store og små lokaliteter av eklogitt. Rekognoserende prøvetaking av NGU i 1978 (Korneliussen 1978) påviste forekomster med lokalt høyt titaninnhold uten at dette ble fulgt opp med mer detaljerte undersøkelser. Noe videre rekognosering i forbindelse med NGUs samarbeidsprosjekt med DuPont/Conoco i 1992-97 gav heller ikke positive resultater. Området ble imidlertid ansett å være av stor interesse for framtidige ressurser av rutilførende eklogitt, og NGU gjennomførte derfor i 1998 tyngdemålinger (Elvebakk m.fl. 1999) som ble videreført med nye målinger i 1999 (Dalsegg m.fl. 1999). Dette resulterte i påvisning av en rekke tyngdeanomalier som anses å skyldes eklogittbergarter på dypet. Noen av disse anomaliene er klart relatert til utgående forekomster av rutilførende eklogitt, mens andre ikke kan relateres til kjente eklogittforekomster. Den mest interessante av disse anomalier ligger i området Steinkrossen-Vindkjegla 700 m.o.h. 3-4 km vest for Naustdal sentrum og 3 km nord for Holmeset ved Førdefjorden. Den gravimetriske tolkningen viser at anomalien representerer et tungt bergartslegeme av betydelig størrelse og som sannsynligvis strekker seg helt ned til havnivå. Anomalikilden stikker opp i overflaten i form av eklogitt med varierende rutilinnhold fra 1-2 % til 5 %. Denne forekomsten er potensielt betydelig. Eventuelle videre undersøkelser vil kreve kjerneboring.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Gellein, Jomar; Kihle, Ola , 1999
Gravity measurements in eclogite mapping, Naustdal, Sogn og Fjordane, 1999.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.124;30 pages
Abstract:
The gravity measurements in the region between Naustdal and Engebø have been supplemented with 6 profiles. The objective of the measurements was to confirm the anomalies and the size of the indicated bodies from the 1998 investigations. Two profiles east of Naustdal eclogite deposit have shown that the deposit have a limited extension to the east. In the area east of Bygdahaugen, four profiles have confirmed the anomalies from 1998, and have better mapped the extension of the eclogites bodies. All profiles in this area indicates eclogite bodies, and the result from the modelling support the conclusions from 1998. The size of the possible eclogite body seems to be in order of 400 mill. tons.

Elvebakk, Harald ; Gellein, Jomar ; Furuhaug, Leif , 1999
Gravity measurements in eclogite mapping, Naustdal, Sogn og Fjordane.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.046;52 pages
Abstract:
Gravity measurements have been carried out along 10 profiles in the region in between Naustdal and Engebø. The objective of the measurements was to detect new heavy bodies of eclogite and to map the extension to the depth of the known eclogite at Bygdahaugen. To confirm the ability of the gravity method, two profiles were measured across the known eclogite deposit in Naustdal. The size (depth) of this deposit should be estimated. The results show that the gravity method is well suited for such investigations and the Naustdal deposit was clearly indicated bye a strong anomaly. To the east of Bygdahaugen a new body with a possible density of around 3400 kg/m3 (eclogite) was indicated body. The depth extent is estimated to 600 m in the model. The size of the body is probably in the same range as the Engbø deposit, approximately 400 mill. tons. More detailed investigations, both geophysical and geological, have to be carried out before drilling can start. At least four gravity profiles should be measured which will confirm the anomalies and lead to an improved estimate of the size of the indicated deposits.

Korneliussen, A.; Furuhaug, L.; Gautneb, H.; Ihlen, P. , 1999
Rutile deposits in Norway. Vol. 1: Text.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.129 I;61 pages
Abstract:
(Forkortet) Important rutile deposits in Norway are two of main types: eclogite rutile deposits in Western Norway and metasomatic rutile deposits in the Bamble province of southernmost Norway. Eclogite deposits formed by the metamorphic tranformation of Proterozoic mafic rocks during Caledonian high-pressure metamorphism at 400 Ma. Rutile-bearing eclogites are found in various geologicl sub-provinces from the Bergen region in the south to the Kristiansund region in the north. The metasomatic rutile deposits, such as various rutile-bearing amphibolites and albitites in the Bamble geological province in the southernmost Norway, formed by the metasomatic tranformation of ilmenite-bearing gabbroic and amphibolitic rocks at approx. 1150 Ma.

Korneliussen, A.; Furuhaug, L.; Gautneb, H.; Ihlen, P. , 1999
Rutile deposits in Norway. Vol. 2: Figures.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.129 II
Abstract:
Confidential until 31.12.2004. See the text in Report 99.129, Vol.1.


The fact sheet was created on 22.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway