English version
MALMDATABASEN
Forekomst 4647 - 002 Steinkrossen
(Objekt Id: 12377)
(Sist oppdatert: 08.10.2019)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sunnfjord (4647)
Kart 1:50000: Dale (1117-1) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 321800 m. Nord: 6824449 m.
Lengdegrad: 5.6501120 Breddegrad: 61.5124580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Titan
Element(er): Ti Rutile
Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 27.05.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Element/produkt Gehalt/Kvalitet Reg. dato
TiO2 4 % 28.09.2001

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1999 - 2000 Prøvetaking Selskap/Institusjon:NGU

Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Metamorfogen Form:
Hovedtekstur: Foliert Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Finkornet (<1 mm) Hovedomvandling: Amfibolisering
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Metamorfisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Rutil i eklogitt %TiO(Malm):
Titan provins: Sunnfjord %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Eklogitt %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Rutil %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Vestre gneisregionen
Tektonisk complex: Helle Complex
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Pyroksen Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Granat Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Rutil Hovedmineral (>10%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Eklogitt Intrusiv
Opprinnelig bergart :Gabbro
Metamorf fase :Eklogitt
Sidebergart Granittisk gneis Intrusiv
Opprinnelig bergart :Granitt
Metamorf fase :Amfibolitt

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Fjellområdet mellom Engebø-Redalsgrend og Naustdal, en strekning på 12 km, inneholder en rekke store og små lokaliteter av eklogitt. Rekognoserende prøvetaking av NGU i 1978 (Korneliussen 1978) påviste forekomster med lokalt høyt titaninnhold uten at dette ble fulgt opp med mer detaljerte undersøkelser. Noe videre rekognosering i forbindelse med NGUs samarbeidsprosjekt med DuPont/Conoco i 1992-97 gav heller ikke positive resultater. Området ble imidlertid ansett å være av stor interesse for framtidige ressurser av rutilførende eklogitt, og NGU gjennomførte derfor i 1998 tyngdemålinger (Elvebakk m.fl. 1999) som ble videreført med nye målinger i 1999 (Dalsegg m.fl. 1999). Dette resulterte i påvisning av en rekke tyngdeanomalier som anses å skyldes eklogittbergarter på dypet. Noen av disse anomaliene er klart relatert til utgående forekomster av rutilførende eklogitt, mens andre ikke kan relateres til kjente eklogittforekomster. Den mest interessante av disse anomalier ligger i området Steinkrossen-Vindkjegla 700 m.o.h. 3-4 km vest for Naustdal sentrum og 3 km nord for Holmeset ved Førdefjorden. Den gravimetriske tolkningen viser at anomalien representerer et tungt bergartslegeme av betydelig størrelse og som sannsynligvis strekker seg helt ned til havnivå. Anomalikilden stikker opp i overflaten i form av eklogitt med varierende rutilinnhold fra 1-2 % til 5 %. Denne forekomsten er potensielt betydelig. Eventuelle videre undersøkelser vil kreve kjerneboring.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Dalsegg, Einar; Elvebakk, Harald; Gellein, Jomar; Kihle, Ola , 1999
Gravity measurements in eclogite mapping, Naustdal, Sogn og Fjordane, 1999.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.124;30 sider
Abstrakt:
The gravity measurements in the region between Naustdal and Engebø have been supplemented with 6 profiles. The objective of the measurements was to confirm the anomalies and the size of the indicated bodies from the 1998 investigations. Two profiles east of Naustdal eclogite deposit have shown that the deposit have a limited extension to the east. In the area east of Bygdahaugen, four profiles have confirmed the anomalies from 1998, and have better mapped the extension of the eclogites bodies. All profiles in this area indicates eclogite bodies, and the result from the modelling support the conclusions from 1998. The size of the possible eclogite body seems to be in order of 400 mill. tons.

Elvebakk, Harald ; Gellein, Jomar ; Furuhaug, Leif , 1999
Gravity measurements in eclogite mapping, Naustdal, Sogn og Fjordane.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.046;52 sider
Abstrakt:
Gravity measurements have been carried out along 10 profiles in the region in between Naustdal and Engebø. The objective of the measurements was to detect new heavy bodies of eclogite and to map the extension to the depth of the known eclogite at Bygdahaugen. To confirm the ability of the gravity method, two profiles were measured across the known eclogite deposit in Naustdal. The size (depth) of this deposit should be estimated. The results show that the gravity method is well suited for such investigations and the Naustdal deposit was clearly indicated bye a strong anomaly. To the east of Bygdahaugen a new body with a possible density of around 3400 kg/m3 (eclogite) was indicated body. The depth extent is estimated to 600 m in the model. The size of the body is probably in the same range as the Engbø deposit, approximately 400 mill. tons. More detailed investigations, both geophysical and geological, have to be carried out before drilling can start. At least four gravity profiles should be measured which will confirm the anomalies and lead to an improved estimate of the size of the indicated deposits.

Korneliussen, A.; Furuhaug, L.; Gautneb, H.; Ihlen, P. , 1999
Rutile deposits in Norway. Vol. 1: Text.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.129 I;61 sider
Abstrakt:
(Forkortet) Important rutile deposits in Norway are two of main types: eclogite rutile deposits in Western Norway and metasomatic rutile deposits in the Bamble province of southernmost Norway. Eclogite deposits formed by the metamorphic tranformation of Proterozoic mafic rocks during Caledonian high-pressure metamorphism at 400 Ma. Rutile-bearing eclogites are found in various geologicl sub-provinces from the Bergen region in the south to the Kristiansund region in the north. The metasomatic rutile deposits, such as various rutile-bearing amphibolites and albitites in the Bamble geological province in the southernmost Norway, formed by the metasomatic tranformation of ilmenite-bearing gabbroic and amphibolitic rocks at approx. 1150 Ma.

Korneliussen, A.; Furuhaug, L.; Gautneb, H.; Ihlen, P. , 1999
Rutile deposits in Norway. Vol. 2: Figures.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.129 II
Abstrakt:
Confidential until 31.12.2004. See the text in Report 99.129, Vol.1.


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse