Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1840 - 610 Storhaugen
(Object Id: 12413)
(Last updated: 07.03.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Saltdal (1840)
Map 1:50000: Junkerdal (2128-4) Map 1:250000: Saltdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 515210 m. North: 7428498 m.
Longitude: 15.3484810 Latitude: 66.9737670
Show on map

Resource
Resource Type: Marble and limestone Resource Subtype: Marble
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: No , (Confirmed 31.mar.2001 by Idunn Kjølle)

Resources and production
Activity: Reserves:
Operating method: Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Marmor Classification: Massive blocks Colour: Pink
Play of colours : Uniformity: Poor
Lithology: Calcite marble Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Mineralogy:
Calcite Major mineral (>10%)

Kalksilikatgneis Classification: Massive blocks Colour: Grayish green
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size: Medium - coarse grained (1 - >3mm)

Photo no. 1 showing Polert plate, type 1"
Photo no. 2 showing Polert plate, type 2"

Operations
From - To Activity Comments
1994 - 1994 Inspection Company/Institution :NGU

Deposit rock
Lithology: Calcite marble Weathering colour: Yellow/brown staining
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Fauskedekket
Igneous complex:
Group: Formation: Rognanformasjonen

Information(s) in free text format
Description
Mormoren på Storhaugen er en del av den tykke enheten med marmorer langs og på vestsiden av Saltdalen når en kommer nordover mot Rognan. Marmoren på Storhaugen er en steiltstående sone med rosa fargebåndet kalkspattmarmor som er knapt 20 m mektig. Fargebåndene er rosa, hvite og grå med mørkere skikt av silikatmineraler. Spalting langs bånd og skikt av silikatmineraler gjør det vanskelig å få ut store blokk. Det er stor variasjon i fargene i fargebåndene i marmoren. Marmoren er middelskornet. En granitt har intrudert marmoren og en interessant kalksilikatgneis er dannet i kontakten. Gneisen er flerfarget gul, blågrå og sort, og er intenst foldet. Den er massiv og det virker som den har god teknisk kvalitet. Det er ikke kjent bruk av verken marmoren eller kalksilikatgneisen. Forekomsten av marmor har sannsynligvis ikke noe potensiale for utnyttelse. Til det er sonen for smal. Topografien er også ugunstig. Kalksilikatgneisen er interessant til bruk som bordplater men ikke som flis på grunn av den store variasjonen i mønsteret. Kalksilikatgneisen kan som plater gi en høy pris som møbelstein (E. Lund et al. (1991). Det er anbefalt å se nærmere på på forekomsten (Heldal & Gautneb 1995). Mineralogi Det dominerende mineral i marmoren er kalkspatt. I tillegg opptrer betydelige mengder glimmer, kvarts og kloritt i de mørke båndene. Lokalt finnes også amfibol i marmoren. Kalksilikatgneisen består av forskjellige kalksilikater som for eksempel diopsid. Den har også noe glimmer og amfibol.
Historic
Kalksilikatgneisen er beskrevet av E. Lund et al. (1991). Registrering av marmoren er gjort i 1994 av NGU, sammen med uttak av småblokk. Polerte plater er framstilt.
Location
Lokaliteten Storhaugen ligger ca. 2 km SØ for Røkland i Saltdalen. Adkomst til lokaliteten er ved å ta av fra E6 ved Røkland på vei østover skiltet til Evenesdal. Lokaliteten ligger ca. 2 km fra veikryss på E6 langs veien mot Evenesdal, og utgjør den vestlige siden av Storhaugen. Terrenget er småkupert og dels bratt.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Oversiktsbilde"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Heldal, Tom; Gautneb, Håvard , 1995
Marmor i Salten-Sørfolda området, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.95.041;44 pages
Abstract:
Marmorsonene melom Sørfold og Saltfjellet har vært utnyttet i natursteins- sammenheng i mer enn 100 år, og flere ulike marmortyper finnes i området. Rapporten gir en beskrivelse av de viktigste marmortyper og hvor de opptrer, og en vurdering av hvilket natursteinpotensiale som eksisterer for ulike marmortyper. Det antas at området har størst uutnyttet potensiale for hvit-grå og grå kalkspatmarmor. Videre finnet et mulig potensiale for fargebåndet marmor, men i første rekke "platemarmor". Det antas at mulighetene til å finne nye forekomster av "Fauskemarmor" er små, men enkelte beslektede typer av konglo- meratisk marmor kan ha et visst potensiale.

Kollung, S.; Gjelle, S. , 1986
Junkerdal. Berggrunnskart; Junkerdal; 21284; 1:50 000; Foreløpig utgave plottekart;
;Norges geologiske undersøkelse;KART
Abstract:
Plotteversjon 2010

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
1840610 Bedrock
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): 200
Comment: Kalksilikatgneis

Name of Locality: Storhaugen 1
(Object Id: 23504 610,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Saltdal (1840)
Map 1:50000: Junkerdal (2128-4) Map 1:250000: Saltdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 515100 m. North: 7428568 m.
Longitude: 15.3459490 Latitude: 66.9743980
Show on map

Resource
Resource Type: Marble and limestone Resource Subtype: Marble
Brickstone(Y/N):
Importance
Historical: No , (Confirmed 23.okt.2012 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Description
En granitt har intrudert marmoren og en interessant kalksilikatgneis er dannet i kontakten. Gneisen er flerfarget gul, blågrå og sort, og er intenst foldet. Den er massiv og det virker som den har god teknisk kvalitet.


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway