English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1840 - 610 Storhaugen
(Objekt Id: 12413)
(Sist oppdatert: 07.03.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Junkerdal (2128-4) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515210 m. Nord: 7428498 m.
Lengdegrad: 15.3484810 Breddegrad: 66.9737670
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Nei , (Stadfestet 31.mar.2001 av Idunn Kjølle)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Marmor Klassifikasjon: blokker Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kalkspatmarmor Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Mineralogi:
Kalkspat Hovedmineral (>10%)

Kalksilikatgneis Klassifikasjon: blokker Farge: Grågrønn
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Foto nr. 1 viser "Polert plate, type 1"
Foto nr. 2 viser "Polert plate, type 2"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1994 - 1994 Befaring Selskap/Institusjon:NGU

Forekomstbergart
Litologi: Kalkspatmarmor Forvitringsfarge: Gul-brun farget
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedimentær/metamorf Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kølidekkekomplekset
Tektonisk complex: Fauskedekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon: Rognanformasjonen

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Mormoren på Storhaugen er en del av den tykke enheten med marmorer langs og på vestsiden av Saltdalen når en kommer nordover mot Rognan. Marmoren på Storhaugen er en steiltstående sone med rosa fargebåndet kalkspattmarmor som er knapt 20 m mektig. Fargebåndene er rosa, hvite og grå med mørkere skikt av silikatmineraler. Spalting langs bånd og skikt av silikatmineraler gjør det vanskelig å få ut store blokk. Det er stor variasjon i fargene i fargebåndene i marmoren. Marmoren er middelskornet. En granitt har intrudert marmoren og en interessant kalksilikatgneis er dannet i kontakten. Gneisen er flerfarget gul, blågrå og sort, og er intenst foldet. Den er massiv og det virker som den har god teknisk kvalitet. Det er ikke kjent bruk av verken marmoren eller kalksilikatgneisen. Forekomsten av marmor har sannsynligvis ikke noe potensiale for utnyttelse. Til det er sonen for smal. Topografien er også ugunstig. Kalksilikatgneisen er interessant til bruk som bordplater men ikke som flis på grunn av den store variasjonen i mønsteret. Kalksilikatgneisen kan som plater gi en høy pris som møbelstein (E. Lund et al. (1991). Det er anbefalt å se nærmere på på forekomsten (Heldal & Gautneb 1995). Mineralogi Det dominerende mineral i marmoren er kalkspatt. I tillegg opptrer betydelige mengder glimmer, kvarts og kloritt i de mørke båndene. Lokalt finnes også amfibol i marmoren. Kalksilikatgneisen består av forskjellige kalksilikater som for eksempel diopsid. Den har også noe glimmer og amfibol.
Historikk
Kalksilikatgneisen er beskrevet av E. Lund et al. (1991). Registrering av marmoren er gjort i 1994 av NGU, sammen med uttak av småblokk. Polerte plater er framstilt.
Beliggenhet
Lokaliteten Storhaugen ligger ca. 2 km SØ for Røkland i Saltdalen. Adkomst til lokaliteten er ved å ta av fra E6 ved Røkland på vei østover skiltet til Evenesdal. Lokaliteten ligger ca. 2 km fra veikryss på E6 langs veien mot Evenesdal, og utgjør den vestlige siden av Storhaugen. Terrenget er småkupert og dels bratt.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Oversiktsbilde"

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Heldal, Tom; Gautneb, Håvard , 1995
Marmor i Salten-Sørfolda området, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.95.041;44 sider
Abstrakt:
Marmorsonene melom Sørfold og Saltfjellet har vært utnyttet i natursteins- sammenheng i mer enn 100 år, og flere ulike marmortyper finnes i området. Rapporten gir en beskrivelse av de viktigste marmortyper og hvor de opptrer, og en vurdering av hvilket natursteinpotensiale som eksisterer for ulike marmortyper. Det antas at området har størst uutnyttet potensiale for hvit-grå og grå kalkspatmarmor. Videre finnet et mulig potensiale for fargebåndet marmor, men i første rekke "platemarmor". Det antas at mulighetene til å finne nye forekomster av "Fauskemarmor" er små, men enkelte beslektede typer av konglo- meratisk marmor kan ha et visst potensiale.

Kollung, S.; Gjelle, S. , 1986
Junkerdal. Berggrunnskart; Junkerdal; 21284; 1:50 000; Foreløpig utgave plottekart;
;Norges geologiske undersøkelse;KART
Abstrakt:
Plotteversjon 2010

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1840610 Fastfjell
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 200
Kommentar: Kalksilikatgneis

Navn på lokalitet: Storhaugen 1
(Objekt Id: 23504 610,01,00)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Saltdal (1840)
Kart 1:50000: Junkerdal (2128-4) Kart 1:250000: Saltdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 515100 m. Nord: 7428568 m.
Lengdegrad: 15.3459490 Breddegrad: 66.9743980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Marmor og kalkstein Ressursundertype: Marmor
Murestein(Y/N):
Betydning
Historisk: Nei , (Stadfestet 23.okt.2012 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
En granitt har intrudert marmoren og en interessant kalksilikatgneis er dannet i kontakten. Gneisen er flerfarget gul, blågrå og sort, og er intenst foldet. Den er massiv og det virker som den har god teknisk kvalitet.


Faktaarket ble generert 20.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse