Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1840 - 322 Skar
(Object Id: 12417)
(Last updated: 21.02.2019)
Belongs to the Province: Fauskeeidet-Saltdal provins

Location
County: Nordland Municipality: Saltdal (1840)
Map 1:50000: Rognan (2129-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 512699 m. North: 7437000 m.
Longitude: 15.2918700 Latitude: 67.0501460
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 13.04.2018)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Calcite Major mineral (>90%)
Quartz Accessory mineral (<1%)
Muscovite Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
I.L.: Forekomsten er en lang og mektig kalk-marmorenhet som strekker seg fra Røkland norover til Saltenfjorden. Karbonatenheten består av en tykk kalk-marmor og en mindre mektig hvit dolomitt-marmor. Langs Dugnadsveien er dolomitten underordnet. Karbonatsekvensen ble undersøkt med kartlegging og prøvetaking i 1999 i et samarbeidsprosjekt mellom SSF, HD og NGU. Det ble registrert at kalkforekomsten er økonomisk interessant med høy hvithet. Den hvit finkornet dolomitt har også høy hvithet. Karbonatsekvensen er kartlagt fra Dugnadsveien og nordover til Vik i samarbeidprosjekt med NGU. Se NGU rapp. 99.054. I.L. har gjort en systematisk prøvetaking langs Dugnadsveien og i Vikdalen og rapportert arbeidene i egne notater til HD og SSF. Etterarbeid med testing av kalk og dolomitt er rapportert i egen I.L. - SSF-rapport også distribuert til HD. Dette er en samlerapport oppdatert opp til mars 00. Litteratur: NGU rapp. 99.054. Konklusjon: Kalk-marmoren er mest interessant langs Dugnadsveien fra Saltdal til Skjerstad. Her er det Dugnadsveien kalk-marmor forekomst er registrert. Breidmoen er registrert som dolomitt-forekomst langs samme draget. Området undersøkes ikke videre i samarbeid med HD før avklaring med grunneierne er gjennomført.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Korneliussen, Are ; Gautneb, Håvard ; Raaness, Agnes , 2008
Karakterisering av karbonatforekomster i Nordland
;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2008.041;93 s. pages
Abstract:
Karbonatforekomster er bergarter som har høyt innhold av karbonatmineralene kalkspat og dolomitt. Slike bergarter har i mange tilfeller gjennomgått en kompleks geologisk utvikling, noe som har resultert i forekomster med stor spennvidde i karakteristika og egnethet for forskjellige anvendelser. Karbonatbergarter i form av forskjellige varianter av kalkstein, kalkspatmarmor, dolomitt og dolomittmarmor er karakteristiske bergartstyper i visse deler av Norge. Ressursgrunnlaget i Nordland er betydelig og en kan forvente at gruvedrift på karbonatforekomster, særlig kalkstein og kalkspatmarmor, vil få stor betydning også i framtiden. Til sammen er det drift på 22 karbonatforekomster i Norge, hvorav 6 i Nordland. Formålet med rapporten er å belyse nye muligheter som kan stimulere til ny aktivitet og verdiskaping. Arbeidet er utført i form av et sammenliknende kjemisk og mineralogisk studium av karbonatprøver fra ulike deler av fylket. Prøveutvalget omfatter både forekomster som er ansett som viktige i dagens situasjon og forekomster som hittil ikke har vært særlig påaktet. Et felleskrav for bruk av karbonater til industrielle formål er lavt innhold av jern både i bergart og mineraler. Langt flere forekomster enn forventet inneholder kalkspat og/eller dolomitt med lavt jerninnhold. Det betyr at det ved oppredning kan være mulig å produsere kalk av høy kvalitet fra eventuelle "nye" forekomster som tidligere ikke har vært ansett som interessante til industrielle formål. Ut fra de data som foreligger er de mest interessante regionene for kalkspatmarmor i Nordland (1) Ytre Helgeland inkl. Brønnøyområdet hvor Brønnøy Kalk har drift på Akselbergforekomsten og (2) Ofoten/Evenes-regionen som strekker seg inn i Sør-Troms (også kalt Ofoten - Sør-Troms regionen). Disse regionene krever særskilt oppfølging i form av nye undersøkelser for å oppnå bedre oversikt over ressursgrunnlaget.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL62 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: prøve samlet inn av Invar Lindahl 2006
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL10
(Object Id: 18267 322,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Saltdal (1840)
Map 1:50000: Rognan (2129-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 513356 m. North: 7437110 m.
Longitude: 15.3069590 Latitude: 67.0511060
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt fra prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL10 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: kalk
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL11
(Object Id: 18268 322,00,02)

Location
County: Nordland Municipality: Saltdal (1840)
Map 1:50000: Rognan (2129-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 513309 m. North: 7437123 m.
Longitude: 15.3058800 Latitude: 67.0512230
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt fra prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL11 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: kalk
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL12
(Object Id: 18269 322,00,03)

Location
County: Nordland Municipality: Saltdal (1840)
Map 1:50000: Rognan (2129-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 512777 m. North: 7437026 m.
Longitude: 15.2936430 Latitude: 67.0503840
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt fra prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL12 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: kalk
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: IL13
(Object Id: 18270 322,00,04)

Location
County: Nordland Municipality: Saltdal (1840)
Map 1:50000: Rognan (2129-3) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 512329 m. North: 7436974 m.
Longitude: 15.2833420 Latitude: 67.0499280
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt fra prøve innsamlet av Ingvar Lindahl 2006.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
IL13 Hand specimen
Sampler: Ingvar Lindahl
Comment: kalk
No. of registrated CaOMgO analyses = 1
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1840 - 322 Skar

Analysis of acid soluble CaO and Mgo
Analyzed values Derived values
Sample No. Sample Type Acid soluble CaO Acid soluble MgO Dolomite Calcite Unsolved
IL10 Hand specimen 47.43% 1.05% 4.80% 82.05% 13.15%
IL11 Hand specimen 49.66% .40% 1.83% 87.64% 10.53%
IL12 Hand specimen 46.59% 1.51% 6.91% 79.40% 13.69%
IL13 Hand specimen 49.24% .37% 1.69% 86.96% 11.35%
IL62 Hand specimen 27.98% 19.40% 88.73% 1.78% 9.49%

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* As*
IL10 Hand specimen -2 2 -3 -4 -2 -10.0 13
IL11 Hand specimen -2 -1 -3 -4 -2 -10.0 20
IL12 Hand specimen -2 -1 -3 -4 -2 -10.0 18
IL13 Hand specimen -2 -1 -3 -4 -2 -10.0 13
IL62 Hand specimen -2 4 -3 -4 -2 -10.0 -10
------------------
Sample No. Cd* Ba* Mo* Sn* Sb* Bi* Se* Ga* Ge*
IL10 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 8 3.20 1.80 -1.00
IL11 -10.0 40 -1.00 -5 -10 8 4.10 -1.00 -1.00
IL12 -10.0 62 -1.00 -5 -10 8 3.40 1.40 -1.00
IL13 -10.0 -10 -1.00 -5 -10 7 3.10 -1.00 -1.00
IL62 -10.0 34 -1.00 -5 -10 -5 2.20 -1.00 -1.00
------------------
Sample No. V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr* Y* Zr*
IL10 -5 -4 -4.00 4.30 -5 5.1 665.0 3.1 5
IL11 -5 -4 10.30 22.30 -5 23.3 5390.0 1.7 23
IL12 -5 -4 6.60 12.70 -5 18.0 3970.0 2.1 28
IL13 -5 -4 -4.00 3.80 -5 5.0 1010.0 -1.0 1
IL62 -5 -4 -4.00 -2.00 -5 2.2 101.0 2.7 3
------------------
Sample No. Nb* Ta* Cs* La* Ce* Nd* Sm* Yb* Sc*
IL10 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL11 -1.00 -4.00 11.00 13.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL12 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL13 -1.00 -4.00 11.00 -10.00 24.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
IL62 -1.00 -4.00 -10.00 -10.00 -20.00 -10.00 -10.00 -5.00 -15.00
------------------
Sample No. Te* Hf* Hg* Tl*
IL10 -10.00 -5.00 -4 8
IL11 -10.00 -5.00 -4 7
IL12 -10.00 -5.00 -4 5
IL13 -10.00 -5.00 -4 7
IL62 -10.00 -5.00 -4 5

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 MgO CaO Na2O K2O
IL10 Hand specimen 1.91 0.28 0.02 1.25 53.38 -0.10 0.12
IL11 Hand specimen 0.69 0.16 0.02 0.46 54.47 -0.10 0.07
IL12 Hand specimen 3.19 0.28 0.02 1.79 51.60 -0.10 0.10
IL13 Hand specimen 0.58 0.05 0.00 0.43 55.38 -0.10 0.02
IL62 Hand specimen 0.82 0.20 0.01 21.37 31.76 -0.10 0.05
------------------
Sample No. P2O5 Sum
IL10 0.03 57.00
IL11 0.04 56.00
IL12 0.06 57.00
IL13 0.02 56.00
IL62 0.02 54.00


The fact sheet was created on 23.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway