Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Deposit 1832 - 310 Nils Monsajorda
(Object Id: 12419)
(Last updated: 07.12.2015)
Belongs to the Province: Stormyrbassenget karbonat

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443599 m. North: 7326199 m.
Longitude: 13.7547690 Latitude: 66.0514050
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 10.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Calcite Major mineral (>90%)
Quartz Accessory mineral (<1%)
Graphite Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
I.L.: Forekomsten kartlagt av I. L. sommeren 1999 og er rapportert til SSF i NGU rapp. 99.093 i samarbeidsprosjektet mellom SSF og NGU. Forekomsten holder ren og god kalk. Nils Monsajorda har andre prioritet for undersøkelse etter Fagervollan innenfor det området som ble undersøkt i 1999. Forekomsten består av en grovkornet svakt grålig -hvit kalk-marmor. I området sør for gården Nils Monsajorda har den stor mektighet med god kalk over mer enn 100 m. I ligg av forekomsten opptrer en hvit finkornet dolomitt. Hele denne karbonatenheten kan følges flere kilometer både mot nord og syd (Fagervollan). Litteratur: NGU rapp. 99.093 Konklusjon: Forekomsten registreres for Statskog som kalk-marmorforekomst. Forekomsten vurderes i samarbeidsprosjekt med SMA i området hvor hovedvekten er lagt på Fagervollan.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lindahl, Ingvar ; Sørdal, Torbjørn , 1999
Kartlegging og prøvetaking av kalk- og dolomittmarmor i området Stormyrbassenget, Hemnes kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.093;24 pages
Abstract:
(Forkortet) Det er gjort en undersøkelse i området Stormyrbassenget og nordover til Sørfjorden i Hemnes kommune. Hensikten er å vurdere om karbonatene i dette området har en slik kvalitet at de kan utnyttes økonomisk. Den geologiske kartleggingen har gitt et nytt geologisk kart for det SV hjørnet av kartblad Korgen (1927 II). Hovedhensikten har vært å kartlegge ut karbonat sekvensene som er gitt en mer omfattende beskrivelse enn omgivende glimmerskifre. Regionalmetamorft skarn er funnet i området av samme typen som ved Båsmoen og i Plurdalen i Rana. Enhetene er intens foldet og senere gjennomsatt av granittiske pegmatitter og mafiske ganger lokalt. Karbonatene består av grovkornet kalk-marmor og finkornet hvit dolomitt-marmor som opptrer i veksling innenfor de kartlagte karbonatenhetene. Det er gjort en omfattende og systematisk prøvetaking av karbonatene for å finne ut om deler av feltet har en slik kvalitet at det kan utnyttes økonomisk. 85 prøver er innsamlet for analyse. Hver prøve består av i gjennomsnitt 5 enkeltprøver hvor forvitringshud er fjernet. Prøvene er analysert på NGU. Den hvite grovkornede kalk-marmoren i området har flere steder mindre enn 2% uløst ved syreuttrekk over store arealer og lavt innhold av skadelige elementer. Den hvite dolomitt-marmoren er hvit og ren, men har hyppigere enn kalk-marmoren små kvartsmobilisater som er vanskelig å skille ut ved bryting. Det er anbefalt en undersøkelse av markedet for denne typen kalk-marmor og testing av hvithet og egenskapene for brenningg. Neste skritt dersom markedet for råstoffet finnes, vil være kartlegging for å finne det beste området på Fagervollan for uttak.

Name of Sample point: 69
(Object Id: 21105 310,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443580 m. North: 7325610 m.
Longitude: 13.7545870 Latitude: 66.0461100
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
69 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Grålig kalk på østsiden av jordstykke langs vei profillengde 40 meter antall prøver er 5 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 70
(Object Id: 21106 310,00,02)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443300 m. North: 7325725 m.
Longitude: 13.7483570 Latitude: 66.0470920
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
70 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Kalk i profil langs Seterbekken, noen silikatrike profillengde 25 meter antall prøver er 4 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 71
(Object Id: 21107 310,00,03)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443855 m. North: 7325650 m.
Longitude: 13.7606380 Latitude: 66.0465180
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
71 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Profil langs Seterbekken, noe vekslende kvalitet profillengde 100 meter antall prøver er 8 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 72
(Object Id: 21108 310,00,04)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443864 m. North: 7325695 m.
Longitude: 13.7608380 Latitude: 66.0469230
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
72 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Kalk, fra karsthull og opp østover på liten rygg profillengde 20 meter antall prøver er 5 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 73
(Object Id: 21109 310,00,05)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443950 m. North: 7325705 m.
Longitude: 13.7627100 Latitude: 66.0470280
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
73 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Meget god kalk, en prøve svakt rusten profillengde 25 meter antall prøver er 6 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 74
(Object Id: 21110 310,00,06)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444045 m. North: 7325315 m.
Longitude: 13.7649760 Latitude: 66.0435470
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
74 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: God kalk, mot kant Falkflåget, noen pegmatitter profillengde 25 meter antall prøver er 5 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 75
(Object Id: 21111 310,00,07)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444074 m. North: 7325325 m.
Longitude: 13.7656330 Latitude: 66.0436420
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
75 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Grålig kalk, noen pegmatitter profillengde 25 meter antall prøver er 5 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 76
(Object Id: 21112 310,00,08)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443674 m. North: 7326199 m.
Longitude: 13.7564240 Latitude: 66.0514180
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
76 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Grålig kalk, noen pegmatitter profillengde 30 meter antall prøver er 5 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 77
(Object Id: 21113 310,00,09)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443710 m. North: 7326210 m.
Longitude: 13.7571930 Latitude: 66.0515150
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
77 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Meget god kalk, hvit og ren profillengde 30 meter antall prøver er 5 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 78
(Object Id: 21114 310,00,10)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443770 m. North: 7326219 m.
Longitude: 13.7585130 Latitude: 66.0516150
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
78 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Meget god kalk, hvit og ren profillengde 40 meter antall prøver er 4 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 79
(Object Id: 21115 310,00,11)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443905 m. North: 7326265 m.
Longitude: 13.7614730 Latitude: 66.0520430
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
79 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Meget god kalk, hvit og ren profillengde 30 meter antall prøver er 5 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: amr18_10
(Object Id: 22290 310,00,12)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443654 m. North: 7326265 m.
Longitude: 13.7559540 Latitude: 66.0520070
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
AMR18_10 Bedrock
Sampler: Agnes Raanes
Comment: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 1.52% og et MgO innhold på 1.21%
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: amr19_10
(Object Id: 22291 310,00,13)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443674 m. North: 7326201 m.
Longitude: 13.7564020 Latitude: 66.0514280
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
AMR19_10 Bedrock
Sampler: Agnes Raanes
Comment: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 0.8% og et MgO innhold på 1.27%
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: hg15_10
(Object Id: 22292 310,00,14)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443547 m. North: 7326283 m.
Longitude: 13.7535840 Latitude: 66.0521490
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
hg15_10 Bedrock
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 3.66% og et MgO innhold på 0.823%
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: hg16_10
(Object Id: 22293 310,00,15)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Korgen (1927-2) Map 1:250000: Mo i Rana
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443598 m. North: 7326251 m.
Longitude: 13.7547240 Latitude: 66.0518630
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
hg16_10 Bedrock
Sampler: Håvard Gautneb
Comment: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 1.98% og et MgO innhold på 2.2%
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 310 Nils Monsajorda

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* As* Cd*
AMR18_10 Bedrock -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
AMR19_10 Bedrock -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
hg15_10 Bedrock -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
hg16_10 Bedrock -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
69 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
70 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
71 Bedrock -2 -4 -4 1 2 -4 -.2
72 Bedrock -2 -4 -4 1 3 -4 -.2
73 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
74 Bedrock -2 -4 -4 1 3 5 -.2
75 Bedrock -2 -4 -4 0 2 -4 -.2
76 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
77 Bedrock -2 -4 -4 0 2 -4 -.2
78 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
79 Bedrock -2 5 -4 1 3 -4 -.2
------------------
Sample No. Ba* Mo* V* Cr* Mn* Fe% Sr* Y* Zr*
AMR18_10 5 -2.00 10 0 13 .01 1310.0 0.0 -4
AMR19_10 2 -2.00 8 0 24 .06 1400.0 2.0 -4
hg15_10 7 -2.00 8 0 10 .05 1020.0 1.0 -4
hg16_10 3 -2.00 9 0 65 .01 1130.0 1.0 -4
69 32 -2.00 6 1 22 .05 1590.0 0.4 -4
70 12 2.20 6 1 55 .11 1580.0 1.3 -4
71 -2 3.60 6 -0 38 .10 1830.0 1.1 -4
72 2 3.00 6 -0 15 .04 1330.0 0.7 -4
73 4 -2.00 6 1 19 .08 1100.0 0.9 -4
74 3 2.10 6 -0 32 .10 1840.0 1.5 -4
75 3 2.70 6 -0 34 .05 1210.0 0.7 -4
76 2 -2.00 7 -0 19 .07 1250.0 0.9 -4
77 26 -2.00 6 -0 -10 .03 1100.0 0.6 -4
78 5 -2.00 6 1 -10 .06 971.0 0.6 -4
79 2 -2.00 0 2 29 .10 142.0 1.0 -4
------------------
Sample No. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
AMR18_10 1.00 6.00 -20 -1 0 -400 7420 -40 -500
AMR19_10 2.00 8.00 -20 -1 0 -400 3790 60 -500
hg15_10 1.00 5.00 -20 1 0 -400 12500 -40 -500
hg16_10 1.00 7.00 -20 -1 0 -400 2110 -40 -500
69 0.89 7.90 0 -1 -0 -400 33600 -40 -500
70 1.89 9.90 0 1 -0 -400 18500 -40 -500
71 1.35 9.60 0 -1 -0 -400 2470 -40 -500
72 1.33 8.90 0 -1 -0 -400 5040 -40 -500
73 1.90 11.00 0 -1 -0 -400 14300 -40 -500
74 1.96 10.20 0 -1 -0 -400 3720 54 -500
75 1.31 10.40 0 -1 -0 -400 5150 -40 -500
76 1.50 10.60 0 -1 -0 -400 4670 -40 -500
77 1.05 9.20 0 1 -0 -400 11600 -40 -500
78 1.22 9.60 0 1 -0 -400 25000 -40 -500
79 1.36 8.20 0 1 -0 -400 ###### 83 -500
------------------
Sample No. P* K * Ca* Sc* Ti*
AMR18_10 88 -200 ###### 0.00 5
AMR19_10 244 -200 ###### 0.00 4
hg15_10 199 -200 ###### 0.00 5
hg16_10 130 -200 ###### 0.00 5
69 70 -200 ###### -0.20 5
70 104 -200 ###### 0.24 6
71 276 -200 ###### 0.25 6
72 223 -200 ###### -0.20 5
73 237 -200 ###### 0.23 7
74 332 -200 ###### 0.37 6
75 222 -200 ###### -0.20 6
76 214 -200 ###### -0.20 6
77 203 -200 ###### -0.20 6
78 227 -200 ###### -0.20 6
79 109 411 ###### -0.20 5

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
AMR18_10 Bedrock 1.52 0.30 0.02 0.11 -0.01 1.21 54.00
AMR19_10 Bedrock 0.80 0.06 0.01 0.05 -0.01 1.27 54.40
hg15_10 Bedrock 3.66 0.58 0.03 0.21 -0.01 0.82 51.50
hg16_10 Bedrock 1.98 0.22 0.02 0.11 -0.01 2.20 51.30
69 Bedrock 0.01 0.01 0.01 0.12 6.05 50.04
70 Bedrock 0.71 0.17 0.01 0.25 3.24 50.53
71 Bedrock 1.35 0.20 0.01 0.21 0.33 53.45
72 Bedrock 1.80 0.19 0.01 0.14 0.84 52.66
73 Bedrock 1.36 0.21 0.01 0.23 2.17 51.85
74 Bedrock 1.74 0.28 0.01 0.17 0.88 52.65
75 Bedrock 1.34 2.87 0.01 0.04 22.61 29.65
76 Bedrock 2.31 0.08 0.00 0.14 0.75 52.71
77 Bedrock 2.46 0.01 0.00 0.07 2.56 50.83
78 Bedrock 0.98 0.01 0.00 0.10 3.68 50.80
79 Bedrock 3.87 0.28 0.00 0.17 20.64 30.70
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
AMR18_10 -0.10 0.10 0.02 42.20 99.00
AMR19_10 -0.10 0.01 0.02 42.40 99.00
hg15_10 -0.10 0.10 0.05 41.80 99.00
hg16_10 -0.10 0.06 0.04 42.60 98.00
69 0.10 0.01 0.07 56.00
70 0.10 0.11 0.08 55.00
71 0.10 0.11 0.17 56.00
72 0.10 0.09 0.15 56.00
73 0.10 0.12 0.14 56.00
74 0.10 0.09 0.16 56.00
75 0.10 0.36 0.00 57.00
76 0.10 0.06 0.12 56.00
77 0.10 0.05 0.11 56.00
78 0.10 0.05 0.12 56.00
79 0.10 0.10 0.06 56.00


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway