English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomst 1832 - 310 Nils Monsajorda
(Objekt Id: 12419)
(Sist oppdatert: 07.12.2015)
Tilhører provinsen: Stormyrbassenget karbonat

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443599 m. Nord: 7326199 m.
Lengdegrad: 13.7547690 Breddegrad: 66.0514050
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 10.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Grafitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I.L.: Forekomsten kartlagt av I. L. sommeren 1999 og er rapportert til SSF i NGU rapp. 99.093 i samarbeidsprosjektet mellom SSF og NGU. Forekomsten holder ren og god kalk. Nils Monsajorda har andre prioritet for undersøkelse etter Fagervollan innenfor det området som ble undersøkt i 1999. Forekomsten består av en grovkornet svakt grålig -hvit kalk-marmor. I området sør for gården Nils Monsajorda har den stor mektighet med god kalk over mer enn 100 m. I ligg av forekomsten opptrer en hvit finkornet dolomitt. Hele denne karbonatenheten kan følges flere kilometer både mot nord og syd (Fagervollan). Litteratur: NGU rapp. 99.093 Konklusjon: Forekomsten registreres for Statskog som kalk-marmorforekomst. Forekomsten vurderes i samarbeidsprosjekt med SMA i området hvor hovedvekten er lagt på Fagervollan.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar ; Sørdal, Torbjørn , 1999
Kartlegging og prøvetaking av kalk- og dolomittmarmor i området Stormyrbassenget, Hemnes kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.093;24 sider
Abstrakt:
(Forkortet) Det er gjort en undersøkelse i området Stormyrbassenget og nordover til Sørfjorden i Hemnes kommune. Hensikten er å vurdere om karbonatene i dette området har en slik kvalitet at de kan utnyttes økonomisk. Den geologiske kartleggingen har gitt et nytt geologisk kart for det SV hjørnet av kartblad Korgen (1927 II). Hovedhensikten har vært å kartlegge ut karbonat sekvensene som er gitt en mer omfattende beskrivelse enn omgivende glimmerskifre. Regionalmetamorft skarn er funnet i området av samme typen som ved Båsmoen og i Plurdalen i Rana. Enhetene er intens foldet og senere gjennomsatt av granittiske pegmatitter og mafiske ganger lokalt. Karbonatene består av grovkornet kalk-marmor og finkornet hvit dolomitt-marmor som opptrer i veksling innenfor de kartlagte karbonatenhetene. Det er gjort en omfattende og systematisk prøvetaking av karbonatene for å finne ut om deler av feltet har en slik kvalitet at det kan utnyttes økonomisk. 85 prøver er innsamlet for analyse. Hver prøve består av i gjennomsnitt 5 enkeltprøver hvor forvitringshud er fjernet. Prøvene er analysert på NGU. Den hvite grovkornede kalk-marmoren i området har flere steder mindre enn 2% uløst ved syreuttrekk over store arealer og lavt innhold av skadelige elementer. Den hvite dolomitt-marmoren er hvit og ren, men har hyppigere enn kalk-marmoren små kvartsmobilisater som er vanskelig å skille ut ved bryting. Det er anbefalt en undersøkelse av markedet for denne typen kalk-marmor og testing av hvithet og egenskapene for brenningg. Neste skritt dersom markedet for råstoffet finnes, vil være kartlegging for å finne det beste området på Fagervollan for uttak.

Navn på prøvepunkt: 69
(Objekt Id: 21105 310,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443580 m. Nord: 7325610 m.
Lengdegrad: 13.7545870 Breddegrad: 66.0461100
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
69 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Grålig kalk på østsiden av jordstykke langs vei profillengde 40 meter antall prøver er 5 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 70
(Objekt Id: 21106 310,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443300 m. Nord: 7325725 m.
Lengdegrad: 13.7483570 Breddegrad: 66.0470920
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
70 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Kalk i profil langs Seterbekken, noen silikatrike profillengde 25 meter antall prøver er 4 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 71
(Objekt Id: 21107 310,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443855 m. Nord: 7325650 m.
Lengdegrad: 13.7606380 Breddegrad: 66.0465180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
71 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Profil langs Seterbekken, noe vekslende kvalitet profillengde 100 meter antall prøver er 8 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 72
(Objekt Id: 21108 310,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443864 m. Nord: 7325695 m.
Lengdegrad: 13.7608380 Breddegrad: 66.0469230
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
72 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Kalk, fra karsthull og opp østover på liten rygg profillengde 20 meter antall prøver er 5 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 73
(Objekt Id: 21109 310,00,05)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443950 m. Nord: 7325705 m.
Lengdegrad: 13.7627100 Breddegrad: 66.0470280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
73 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Meget god kalk, en prøve svakt rusten profillengde 25 meter antall prøver er 6 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 74
(Objekt Id: 21110 310,00,06)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444045 m. Nord: 7325315 m.
Lengdegrad: 13.7649760 Breddegrad: 66.0435470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
74 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: God kalk, mot kant Falkflåget, noen pegmatitter profillengde 25 meter antall prøver er 5 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 75
(Objekt Id: 21111 310,00,07)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444074 m. Nord: 7325325 m.
Lengdegrad: 13.7656330 Breddegrad: 66.0436420
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
75 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Grålig kalk, noen pegmatitter profillengde 25 meter antall prøver er 5 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 76
(Objekt Id: 21112 310,00,08)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443674 m. Nord: 7326199 m.
Lengdegrad: 13.7564240 Breddegrad: 66.0514180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
76 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Grålig kalk, noen pegmatitter profillengde 30 meter antall prøver er 5 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 77
(Objekt Id: 21113 310,00,09)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443710 m. Nord: 7326210 m.
Lengdegrad: 13.7571930 Breddegrad: 66.0515150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
77 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Meget god kalk, hvit og ren profillengde 30 meter antall prøver er 5 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 78
(Objekt Id: 21114 310,00,10)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443770 m. Nord: 7326219 m.
Lengdegrad: 13.7585130 Breddegrad: 66.0516150
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
78 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Meget god kalk, hvit og ren profillengde 40 meter antall prøver er 4 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 79
(Objekt Id: 21115 310,00,11)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443905 m. Nord: 7326265 m.
Lengdegrad: 13.7614730 Breddegrad: 66.0520430
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Prøvepunkt for prøve innsamlet av Invar Lindahl, se prøve beskrivelse for detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
79 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Dette er en prøve innsamlet av I. Lindahl beskrivelsene er gjort av han, Beskrivelse: Meget god kalk, hvit og ren profillengde 30 meter antall prøver er 5 . Analysene er et gjennomsnitt av prøvene
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: amr18_10
(Objekt Id: 22290 310,00,12)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443654 m. Nord: 7326265 m.
Lengdegrad: 13.7559540 Breddegrad: 66.0520070
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
AMR18_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 1.52% og et MgO innhold på 1.21%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: amr19_10
(Objekt Id: 22291 310,00,13)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443674 m. Nord: 7326201 m.
Lengdegrad: 13.7564020 Breddegrad: 66.0514280
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
AMR19_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 0.8% og et MgO innhold på 1.27%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg15_10
(Objekt Id: 22292 310,00,14)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443547 m. Nord: 7326283 m.
Lengdegrad: 13.7535840 Breddegrad: 66.0521490
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg15_10 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 3.66% og et MgO innhold på 0.823%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: hg16_10
(Objekt Id: 22293 310,00,15)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Korgen (1927-2) Kart 1:250000: Mo i Rana
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443598 m. Nord: 7326251 m.
Lengdegrad: 13.7547240 Breddegrad: 66.0518630
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
hg16_10 Fastfjell
Prøvetaker: Håvard Gautneb
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 1.98% og et MgO innhold på 2.2%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 310 Nils Monsajorda

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* As* Cd*
AMR18_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
AMR19_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
hg15_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
hg16_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
69 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
70 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
71 Fastfjell -2 -4 -4 1 2 -4 -.2
72 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 -4 -.2
73 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
74 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 5 -.2
75 Fastfjell -2 -4 -4 0 2 -4 -.2
76 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
77 Fastfjell -2 -4 -4 0 2 -4 -.2
78 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
79 Fastfjell -2 5 -4 1 3 -4 -.2
------------------
Prøvenr. Ba* Mo* V* Cr* Mn* Fe% Sr* Y* Zr*
AMR18_10 5 -2.00 10 0 13 .01 1310.0 0.0 -4
AMR19_10 2 -2.00 8 0 24 .06 1400.0 2.0 -4
hg15_10 7 -2.00 8 0 10 .05 1020.0 1.0 -4
hg16_10 3 -2.00 9 0 65 .01 1130.0 1.0 -4
69 32 -2.00 6 1 22 .05 1590.0 0.4 -4
70 12 2.20 6 1 55 .11 1580.0 1.3 -4
71 -2 3.60 6 -0 38 .10 1830.0 1.1 -4
72 2 3.00 6 -0 15 .04 1330.0 0.7 -4
73 4 -2.00 6 1 19 .08 1100.0 0.9 -4
74 3 2.10 6 -0 32 .10 1840.0 1.5 -4
75 3 2.70 6 -0 34 .05 1210.0 0.7 -4
76 2 -2.00 7 -0 19 .07 1250.0 0.9 -4
77 26 -2.00 6 -0 -10 .03 1100.0 0.6 -4
78 5 -2.00 6 1 -10 .06 971.0 0.6 -4
79 2 -2.00 0 2 29 .10 142.0 1.0 -4
------------------
Prøvenr. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
AMR18_10 1.00 6.00 -20 -1 0 -400 7420 -40 -500
AMR19_10 2.00 8.00 -20 -1 0 -400 3790 60 -500
hg15_10 1.00 5.00 -20 1 0 -400 12500 -40 -500
hg16_10 1.00 7.00 -20 -1 0 -400 2110 -40 -500
69 0.89 7.90 0 -1 -0 -400 33600 -40 -500
70 1.89 9.90 0 1 -0 -400 18500 -40 -500
71 1.35 9.60 0 -1 -0 -400 2470 -40 -500
72 1.33 8.90 0 -1 -0 -400 5040 -40 -500
73 1.90 11.00 0 -1 -0 -400 14300 -40 -500
74 1.96 10.20 0 -1 -0 -400 3720 54 -500
75 1.31 10.40 0 -1 -0 -400 5150 -40 -500
76 1.50 10.60 0 -1 -0 -400 4670 -40 -500
77 1.05 9.20 0 1 -0 -400 11600 -40 -500
78 1.22 9.60 0 1 -0 -400 25000 -40 -500
79 1.36 8.20 0 1 -0 -400 ###### 83 -500
------------------
Prøvenr. P* K * Ca* Sc* Ti*
AMR18_10 88 -200 ###### 0.00 5
AMR19_10 244 -200 ###### 0.00 4
hg15_10 199 -200 ###### 0.00 5
hg16_10 130 -200 ###### 0.00 5
69 70 -200 ###### -0.20 5
70 104 -200 ###### 0.24 6
71 276 -200 ###### 0.25 6
72 223 -200 ###### -0.20 5
73 237 -200 ###### 0.23 7
74 332 -200 ###### 0.37 6
75 222 -200 ###### -0.20 6
76 214 -200 ###### -0.20 6
77 203 -200 ###### -0.20 6
78 227 -200 ###### -0.20 6
79 109 411 ###### -0.20 5

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
AMR18_10 Fastfjell 1.52 0.30 0.02 0.11 -0.01 1.21 54.00
AMR19_10 Fastfjell 0.80 0.06 0.01 0.05 -0.01 1.27 54.40
hg15_10 Fastfjell 3.66 0.58 0.03 0.21 -0.01 0.82 51.50
hg16_10 Fastfjell 1.98 0.22 0.02 0.11 -0.01 2.20 51.30
69 Fastfjell 0.01 0.01 0.01 0.12 6.05 50.04
70 Fastfjell 0.71 0.17 0.01 0.25 3.24 50.53
71 Fastfjell 1.35 0.20 0.01 0.21 0.33 53.45
72 Fastfjell 1.80 0.19 0.01 0.14 0.84 52.66
73 Fastfjell 1.36 0.21 0.01 0.23 2.17 51.85
74 Fastfjell 1.74 0.28 0.01 0.17 0.88 52.65
75 Fastfjell 1.34 2.87 0.01 0.04 22.61 29.65
76 Fastfjell 2.31 0.08 0.00 0.14 0.75 52.71
77 Fastfjell 2.46 0.01 0.00 0.07 2.56 50.83
78 Fastfjell 0.98 0.01 0.00 0.10 3.68 50.80
79 Fastfjell 3.87 0.28 0.00 0.17 20.64 30.70
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
AMR18_10 -0.10 0.10 0.02 42.20 99.00
AMR19_10 -0.10 0.01 0.02 42.40 99.00
hg15_10 -0.10 0.10 0.05 41.80 99.00
hg16_10 -0.10 0.06 0.04 42.60 98.00
69 0.10 0.01 0.07 56.00
70 0.10 0.11 0.08 55.00
71 0.10 0.11 0.17 56.00
72 0.10 0.09 0.15 56.00
73 0.10 0.12 0.14 56.00
74 0.10 0.09 0.16 56.00
75 0.10 0.36 0.00 57.00
76 0.10 0.06 0.12 56.00
77 0.10 0.05 0.11 56.00
78 0.10 0.05 0.12 56.00
79 0.10 0.10 0.06 56.00


Faktaarket ble generert 07.12.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse