Norsk versjon
THE INDUSTRIAL MINERAL DATABASE
Occurence 1832 - 313 Svartdalen
(Object Id: 12422)
(Last updated: 10.02.2015)
Belongs to the Province: Stormyrbassenget karbonat

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443799 m. North: 7312200 m.
Longitude: 13.7652670 Latitude: 65.9258680
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone

Importance
Raw material meaning: Local Importance (reg. 10.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Mineralogy
Mineral Amount
Calcite Major mineral (>90%)
Quartz Accessory mineral (<1%)
Muscovite Accessory mineral (<1%)

Information(s) in free text format
Free text
I.L.: Representerer et område med brukbar til god kalk og dolomitt og bør registreres. Undersøkt og prøvetatt sommerem 1999. Rapportert av undertegnede i NGU rapp. til SSF. Se NGU rapport 99.093. Kalk-marmoren er grovkornet og svakt grålig. Det er fortsettelsen av kalk-marmoren på Fagervollan og Nils Monsajorda. De to sørligste forekomstene langs denne sonen som bør registreres er Svartdalen og Tosbotnet som ligger lenger sør. Begge er tilgjengelig via skogsbilveier. Topografien er OK for eventuell utnyttelse. På vestsiden av kalk-marmoren opptrer en tykk dolomitt som ofte er forurenset av mobilisert kvarts. Konklusjon: Forekomsten har god kvalitet kalk, men ligger langt fra sjøen. Forekomsten legges inn i den nasjonale databasen.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Lindahl, Ingvar ; Sørdal, Torbjørn , 1999
Kartlegging og prøvetaking av kalk- og dolomittmarmor i området Stormyrbassenget, Hemnes kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.093;24 pages
Abstract:
(Forkortet) Det er gjort en undersøkelse i området Stormyrbassenget og nordover til Sørfjorden i Hemnes kommune. Hensikten er å vurdere om karbonatene i dette området har en slik kvalitet at de kan utnyttes økonomisk. Den geologiske kartleggingen har gitt et nytt geologisk kart for det SV hjørnet av kartblad Korgen (1927 II). Hovedhensikten har vært å kartlegge ut karbonat sekvensene som er gitt en mer omfattende beskrivelse enn omgivende glimmerskifre. Regionalmetamorft skarn er funnet i området av samme typen som ved Båsmoen og i Plurdalen i Rana. Enhetene er intens foldet og senere gjennomsatt av granittiske pegmatitter og mafiske ganger lokalt. Karbonatene består av grovkornet kalk-marmor og finkornet hvit dolomitt-marmor som opptrer i veksling innenfor de kartlagte karbonatenhetene. Det er gjort en omfattende og systematisk prøvetaking av karbonatene for å finne ut om deler av feltet har en slik kvalitet at det kan utnyttes økonomisk. 85 prøver er innsamlet for analyse. Hver prøve består av i gjennomsnitt 5 enkeltprøver hvor forvitringshud er fjernet. Prøvene er analysert på NGU. Den hvite grovkornede kalk-marmoren i området har flere steder mindre enn 2% uløst ved syreuttrekk over store arealer og lavt innhold av skadelige elementer. Den hvite dolomitt-marmoren er hvit og ren, men har hyppigere enn kalk-marmoren små kvartsmobilisater som er vanskelig å skille ut ved bryting. Det er anbefalt en undersøkelse av markedet for denne typen kalk-marmor og testing av hvithet og egenskapene for brenningg. Neste skritt dersom markedet for råstoffet finnes, vil være kartlegging for å finne det beste området på Fagervollan for uttak.

Name of Sample point: 55
(Object Id: 21164 313,00,01)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443724 m. North: 7312100 m.
Longitude: 13.7636630 Latitude: 65.9249580
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
55 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 30meter og med totalt 7 prøver . Beskrivelse: Massiv kalk, grå til hvit
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 56
(Object Id: 21165 313,00,02)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443825 m. North: 7312199 m.
Longitude: 13.7658170 Latitude: 65.9258720
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
56 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 25meter og med totalt 5 prøver . Beskrivelse: God kalk i laveste punkt ved innkjøring til forekomsten
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 57
(Object Id: 21166 313,00,03)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443699 m. North: 7312249 m.
Longitude: 13.7630490 Latitude: 65.9262980
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
57 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 20meter og med totalt 5 prøver . Beskrivelse: Fortsettelse av prøve fra 056 s0rover vei, god kalk,
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 58
(Object Id: 21167 313,00,04)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443674 m. North: 7312274 m.
Longitude: 13.7624890 Latitude: 65.9265180
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
58 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 15meter og med totalt 5 prøver . Beskrivelse: Fortsettelse av prøve fra 056 s0rover vei, god kalk,
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 59
(Object Id: 21168 313,00,05)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443650 m. North: 7312350 m.
Longitude: 13.7619080 Latitude: 65.9271870
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
59 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 15meter og med totalt 6 prøver . Beskrivelse: Gralig kalk, noen lag av amfibolitt og glimmerrike lag
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 60
(Object Id: 21169 313,00,06)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443699 m. North: 7312400 m.
Longitude: 13.7629840 Latitude: 65.9276440
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
60 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 10meter og med totalt 4 prøver . Beskrivelse: Gralig kalk, noen lag av amfibolitt og glimmerrike lag
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 61
(Object Id: 21170 313,00,07)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443550 m. North: 7313124 m.
Longitude: 13.7593750 Latitude: 65.9341200
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
61 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 20meter og med totalt 6 prøver . Beskrivelse: Profil Skavåsen, grålig kalk, dels båndet,dels tynne aqmfibolitt lag
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 62
(Object Id: 21171 313,00,08)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443650 m. North: 7313100 m.
Longitude: 13.7615830 Latitude: 65.9339140
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
62 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 60meter og med totalt 7 prøver . Beskrivelse: Profil Skavåsen, grålig kalk, dels båndet,dels tynne amfibolitt lag
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 63
(Object Id: 21172 313,00,09)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443775 m. North: 7313050 m.
Longitude: 13.7643510 Latitude: 65.9334880
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
63 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 50meter og med totalt 5 prøver . Beskrivelse: Profil Skavåsen, grålig kalk, dels båndet,dels tynne amfibolitt lag
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 64
(Object Id: 21173 313,00,10)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444150 m. North: 7313849 m.
Longitude: 13.7722460 Latitude: 65.9407290
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
64 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 50meter og med totalt 8 prøver . Beskrivelse: Dolomitt, godt blottet i 50 m lang veigrøft. Litt muskovitt og tremolitt
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: 65
(Object Id: 21174 313,00,11)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 444400 m. North: 7314200 m.
Longitude: 13.7775900 Latitude: 65.9439130
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Information(s) in free text format
Free text
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
65 Bedrock
Sampler: I. Lindahl
Comment: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 50meter og med totalt 7 prøver . Beskrivelse: Grå kalk
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: amr36_10
(Object Id: 22302 313,00,12)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443702 m. North: 7312276 m.
Longitude: 13.7630820 Latitude: 65.9265410
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
AMR36_10 Bedrock
Sampler: Agnes Raanes
Comment: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 1.19% og et MgO innhold på 0.325%
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Sample point: amr37_10
(Object Id: 22303 313,00,13)

Location
County: Nordland Municipality: Hemnes (1832)
Map 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 443906 m. North: 7313173 m.
Longitude: 13.7671760 Latitude: 65.9346140
Show on map

Resource
Resource Type: Carbonates Resource Subtype: Limestone


Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
AMR37_10 Bedrock
Sampler: Agnes Raanes
Comment: Bergarten er en dolomitt som er ganske ren med et SiO2 innhold på 3.79% og et MgO innhold på 19.2%
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 1832 - 313 Svartdalen

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* As* Cd*
AMR36_10 Bedrock -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
AMR37_10 Bedrock -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
55 Bedrock -2 -4 -4 1 3 -4 -.2
56 Bedrock -2 -4 -4 1 3 4 -.2
57 Bedrock -2 -4 -4 1 2 -4 -.2
58 Bedrock -2 -4 -4 1 3 4 -.2
59 Bedrock -2 -4 -4 0 3 5 -.2
60 Bedrock -2 -4 -4 0 3 4 -.2
61 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
62 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
63 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
64 Bedrock -2 4 -4 1 3 -4 -.2
65 Bedrock -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
------------------
Sample No. Ba* Mo* V* Cr* Mn* Fe% Sr* Y* Zr*
AMR36_10 4 -2.00 3 1 49 .11 134.0 1.0 -4
AMR37_10 -2 -2.00 7 1 46 .11 1370.0 2.0 -4
55 6 -2.00 6 -0 -10 .03 1220.0 0.6 -4
56 5 2.50 7 1 -10 .03 1100.0 0.5 -4
57 4 -2.00 6 -0 24 .04 1570.0 1.0 -4
58 2 -2.00 6 -0 22 .05 1390.0 1.1 -4
59 -2 -2.00 5 -0 56 .13 1860.0 2.7 -4
60 3 2.60 6 -0 27 .10 1470.0 1.0 -4
61 -2 -2.00 6 1 14 .07 1290.0 0.9 -4
62 2 2.10 6 0 24 .04 1710.0 1.0 -4
63 6 -2.00 6 -0 33 .02 1500.0 1.0 -4
64 3 -2.00 2 2 27 .08 364.0 1.1 -4
65 3 2.10 6 -0 40 .04 1490.0 1.1 -4
------------------
Sample No. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
AMR36_10 1.00 5.00 -20 -1 0 -400 ###### 70 -500
AMR37_10 3.00 8.00 -20 -1 0 -400 1120 425 570
55 1.23 9.50 0 -1 -0 -400 10500 -40 -500
56 1.08 9.50 0 -1 -0 -400 13800 -40 -500
57 1.54 10.10 0 -1 -0 -400 6140 -40 -500
58 1.66 10.40 0 1 -0 -400 4380 -40 -500
59 2.43 11.30 0 -1 -0 -400 2890 97 -500
60 1.51 10.20 0 1 -0 -400 4120 -40 -500
61 1.44 10.40 0 -1 -0 -400 8440 -40 -500
62 1.48 9.60 0 -1 -0 -400 6990 -40 -500
63 1.29 7.90 0 1 -0 -400 5520 -40 -500
64 1.04 8.10 0 1 -0 -400 77800 -40 -500
65 1.70 10.10 0 -1 -0 -400 4540 -40 -500
------------------
Sample No. P* K * Ca* Sc* Ti*
AMR36_10 91 259 ###### 0.00 4
AMR37_10 145 -200 ###### 1.00 8
55 230 -200 ###### -0.20 6
56 164 -200 ###### -0.20 6
57 236 -200 ###### 0.32 6
58 337 -200 ###### -0.20 6
59 419 -200 ###### 0.79 7
60 186 -200 ###### -0.20 6
61 344 -200 ###### -0.20 6
62 317 -200 ###### 0.22 6
63 277 -200 ###### 0.30 6
64 99 -200 ###### -0.20 5
65 196 -200 ###### 0.35 6

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
AMR36_10 Bedrock 1.19 0.24 0.02 0.13 -0.01 0.33 54.80
AMR37_10 Bedrock 3.79 0.28 0.02 0.18 -0.01 19.20 32.10
55 Bedrock 1.24 0.04 0.00 0.07 2.04 51.96
56 Bedrock 0.76 0.01 0.00 0.02 2.56 52.23
57 Bedrock 1.38 0.20 0.01 0.24 1.16 52.42
58 Bedrock 1.33 0.26 0.00 0.20 0.79 53.03
59 Bedrock 5.00 1.02 0.01 0.50 0.58 50.45
60 Bedrock 1.82 0.11 0.01 0.24 0.77 52.70
61 Bedrock 1.50 0.18 0.00 0.16 1.61 52.43
62 Bedrock 1.59 0.26 0.01 0.11 1.31 52.27
63 Bedrock 1.41 0.20 0.01 0.24 1.05 52.66
64 Bedrock 2.35 0.21 0.00 0.13 14.85 35.89
65 Bedrock 1.10 0.21 0.01 0.22 0.78 53.17
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
AMR36_10 -0.10 0.03 0.05 42.30 99.00
AMR37_10 -0.10 0.12 0.02 43.80 99.00
55 0.10 0.07 0.13 56.00
56 0.10 0.03 0.12 56.00
57 0.10 0.09 0.14 56.00
58 0.10 0.12 0.19 56.00
59 0.16 0.28 0.19 58.00
60 0.10 0.07 0.12 56.00
61 0.10 0.09 0.18 56.00
62 0.10 0.11 0.17 56.00
63 0.10 0.08 0.15 56.00
64 0.10 0.06 0.14 54.00
65 0.10 0.08 0.15 56.00


The fact sheet was created on 18.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway