English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Registrering 1832 - 313 Svartdalen
(Objekt Id: 12422)
(Sist oppdatert: 10.02.2015)
Tilhører provinsen: Stormyrbassenget karbonat

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443799 m. Nord: 7312200 m.
Lengdegrad: 13.7652670 Breddegrad: 65.9258680
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk

Betydning
Råstoffbetydning: Lokal betydning (reg. 10.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Mineralogi
Mineral Mengde
Kalkspat Hovedmineral (>90%)
Kvarts Aksessorisk mineral (<1%)
Muskovitt Aksessorisk mineral (<1%)

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
I.L.: Representerer et område med brukbar til god kalk og dolomitt og bør registreres. Undersøkt og prøvetatt sommerem 1999. Rapportert av undertegnede i NGU rapp. til SSF. Se NGU rapport 99.093. Kalk-marmoren er grovkornet og svakt grålig. Det er fortsettelsen av kalk-marmoren på Fagervollan og Nils Monsajorda. De to sørligste forekomstene langs denne sonen som bør registreres er Svartdalen og Tosbotnet som ligger lenger sør. Begge er tilgjengelig via skogsbilveier. Topografien er OK for eventuell utnyttelse. På vestsiden av kalk-marmoren opptrer en tykk dolomitt som ofte er forurenset av mobilisert kvarts. Konklusjon: Forekomsten har god kvalitet kalk, men ligger langt fra sjøen. Forekomsten legges inn i den nasjonale databasen.

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Lindahl, Ingvar ; Sørdal, Torbjørn , 1999
Kartlegging og prøvetaking av kalk- og dolomittmarmor i området Stormyrbassenget, Hemnes kommune, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.99.093;24 sider
Abstrakt:
(Forkortet) Det er gjort en undersøkelse i området Stormyrbassenget og nordover til Sørfjorden i Hemnes kommune. Hensikten er å vurdere om karbonatene i dette området har en slik kvalitet at de kan utnyttes økonomisk. Den geologiske kartleggingen har gitt et nytt geologisk kart for det SV hjørnet av kartblad Korgen (1927 II). Hovedhensikten har vært å kartlegge ut karbonat sekvensene som er gitt en mer omfattende beskrivelse enn omgivende glimmerskifre. Regionalmetamorft skarn er funnet i området av samme typen som ved Båsmoen og i Plurdalen i Rana. Enhetene er intens foldet og senere gjennomsatt av granittiske pegmatitter og mafiske ganger lokalt. Karbonatene består av grovkornet kalk-marmor og finkornet hvit dolomitt-marmor som opptrer i veksling innenfor de kartlagte karbonatenhetene. Det er gjort en omfattende og systematisk prøvetaking av karbonatene for å finne ut om deler av feltet har en slik kvalitet at det kan utnyttes økonomisk. 85 prøver er innsamlet for analyse. Hver prøve består av i gjennomsnitt 5 enkeltprøver hvor forvitringshud er fjernet. Prøvene er analysert på NGU. Den hvite grovkornede kalk-marmoren i området har flere steder mindre enn 2% uløst ved syreuttrekk over store arealer og lavt innhold av skadelige elementer. Den hvite dolomitt-marmoren er hvit og ren, men har hyppigere enn kalk-marmoren små kvartsmobilisater som er vanskelig å skille ut ved bryting. Det er anbefalt en undersøkelse av markedet for denne typen kalk-marmor og testing av hvithet og egenskapene for brenningg. Neste skritt dersom markedet for råstoffet finnes, vil være kartlegging for å finne det beste området på Fagervollan for uttak.

Navn på prøvepunkt: 55
(Objekt Id: 21164 313,00,01)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443724 m. Nord: 7312100 m.
Lengdegrad: 13.7636630 Breddegrad: 65.9249580
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
55 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 30meter og med totalt 7 prøver . Beskrivelse: Massiv kalk, grå til hvit
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 56
(Objekt Id: 21165 313,00,02)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443825 m. Nord: 7312199 m.
Lengdegrad: 13.7658170 Breddegrad: 65.9258720
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
56 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 25meter og med totalt 5 prøver . Beskrivelse: God kalk i laveste punkt ved innkjøring til forekomsten
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 57
(Objekt Id: 21166 313,00,03)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443699 m. Nord: 7312249 m.
Lengdegrad: 13.7630490 Breddegrad: 65.9262980
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
57 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 20meter og med totalt 5 prøver . Beskrivelse: Fortsettelse av prøve fra 056 s0rover vei, god kalk,
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 58
(Objekt Id: 21167 313,00,04)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443674 m. Nord: 7312274 m.
Lengdegrad: 13.7624890 Breddegrad: 65.9265180
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
58 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 15meter og med totalt 5 prøver . Beskrivelse: Fortsettelse av prøve fra 056 s0rover vei, god kalk,
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 59
(Objekt Id: 21168 313,00,05)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443650 m. Nord: 7312350 m.
Lengdegrad: 13.7619080 Breddegrad: 65.9271870
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
59 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 15meter og med totalt 6 prøver . Beskrivelse: Gralig kalk, noen lag av amfibolitt og glimmerrike lag
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 60
(Objekt Id: 21169 313,00,06)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443699 m. Nord: 7312400 m.
Lengdegrad: 13.7629840 Breddegrad: 65.9276440
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
60 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 10meter og med totalt 4 prøver . Beskrivelse: Gralig kalk, noen lag av amfibolitt og glimmerrike lag
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 61
(Objekt Id: 21170 313,00,07)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443550 m. Nord: 7313124 m.
Lengdegrad: 13.7593750 Breddegrad: 65.9341200
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
61 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 20meter og med totalt 6 prøver . Beskrivelse: Profil Skavåsen, grålig kalk, dels båndet,dels tynne aqmfibolitt lag
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 62
(Objekt Id: 21171 313,00,08)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443650 m. Nord: 7313100 m.
Lengdegrad: 13.7615830 Breddegrad: 65.9339140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
62 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 60meter og med totalt 7 prøver . Beskrivelse: Profil Skavåsen, grålig kalk, dels båndet,dels tynne amfibolitt lag
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 63
(Objekt Id: 21172 313,00,09)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443775 m. Nord: 7313050 m.
Lengdegrad: 13.7643510 Breddegrad: 65.9334880
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
63 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 50meter og med totalt 5 prøver . Beskrivelse: Profil Skavåsen, grålig kalk, dels båndet,dels tynne amfibolitt lag
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 64
(Objekt Id: 21173 313,00,10)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444150 m. Nord: 7313849 m.
Lengdegrad: 13.7722460 Breddegrad: 65.9407290
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
64 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 50meter og med totalt 8 prøver . Beskrivelse: Dolomitt, godt blottet i 50 m lang veigrøft. Litt muskovitt og tremolitt
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: 65
(Objekt Id: 21174 313,00,11)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 444400 m. Nord: 7314200 m.
Lengdegrad: 13.7775900 Breddegrad: 65.9439130
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Dette er en prøvelokalitet for prøve innsamlet av Ingvar Lindahl i 1999, se referanser, prøvebeskrivelse og analyse for flere detaljer

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
65 Fastfjell
Prøvetaker: I. Lindahl
Kommentar: Prøven er innsamlet av I. Lindahl langs et profil på 50meter og med totalt 7 prøver . Beskrivelse: Grå kalk
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: amr36_10
(Objekt Id: 22302 313,00,12)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443702 m. Nord: 7312276 m.
Lengdegrad: 13.7630820 Breddegrad: 65.9265410
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
AMR36_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en kalkstein som er ganske ren med et SiO2 innhold på 1.19% og et MgO innhold på 0.325%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på prøvepunkt: amr37_10
(Objekt Id: 22303 313,00,13)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Hemnes (1832)
Kart 1:50000: Røssvatnet (1926-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 443906 m. Nord: 7313173 m.
Lengdegrad: 13.7671760 Breddegrad: 65.9346140
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Karbonatmineraler Ressursundertype: Kalk


Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
AMR37_10 Fastfjell
Prøvetaker: Agnes Raanes
Kommentar: Bergarten er en dolomitt som er ganske ren med et SiO2 innhold på 3.79% og et MgO innhold på 19.2%
Antall registrerte elementanalyser = 1
Antall registrerte oksydanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Analyseresultater
fra
Forekomstområde 1832 - 313 Svartdalen

Elementanalyser

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.)
Prøvenr. Prøvetype Cu* Zn* Pb* Co* Ni* As* Cd*
AMR36_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
AMR37_10 Fastfjell -2 -4 -4 0 -2 -4 .0
55 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 -4 -.2
56 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 4 -.2
57 Fastfjell -2 -4 -4 1 2 -4 -.2
58 Fastfjell -2 -4 -4 1 3 4 -.2
59 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 5 -.2
60 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 4 -.2
61 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
62 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
63 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
64 Fastfjell -2 4 -4 1 3 -4 -.2
65 Fastfjell -2 -4 -4 0 3 -4 -.2
------------------
Prøvenr. Ba* Mo* V* Cr* Mn* Fe% Sr* Y* Zr*
AMR36_10 4 -2.00 3 1 49 .11 134.0 1.0 -4
AMR37_10 -2 -2.00 7 1 46 .11 1370.0 2.0 -4
55 6 -2.00 6 -0 -10 .03 1220.0 0.6 -4
56 5 2.50 7 1 -10 .03 1100.0 0.5 -4
57 4 -2.00 6 -0 24 .04 1570.0 1.0 -4
58 2 -2.00 6 -0 22 .05 1390.0 1.1 -4
59 -2 -2.00 5 -0 56 .13 1860.0 2.7 -4
60 3 2.60 6 -0 27 .10 1470.0 1.0 -4
61 -2 -2.00 6 1 14 .07 1290.0 0.9 -4
62 2 2.10 6 0 24 .04 1710.0 1.0 -4
63 6 -2.00 6 -0 33 .02 1500.0 1.0 -4
64 3 -2.00 2 2 27 .08 364.0 1.1 -4
65 3 2.10 6 -0 40 .04 1490.0 1.1 -4
------------------
Prøvenr. La* Ce* B* Li* Be* Na* Mg* Al* Si*
AMR36_10 1.00 5.00 -20 -1 0 -400 ###### 70 -500
AMR37_10 3.00 8.00 -20 -1 0 -400 1120 425 570
55 1.23 9.50 0 -1 -0 -400 10500 -40 -500
56 1.08 9.50 0 -1 -0 -400 13800 -40 -500
57 1.54 10.10 0 -1 -0 -400 6140 -40 -500
58 1.66 10.40 0 1 -0 -400 4380 -40 -500
59 2.43 11.30 0 -1 -0 -400 2890 97 -500
60 1.51 10.20 0 1 -0 -400 4120 -40 -500
61 1.44 10.40 0 -1 -0 -400 8440 -40 -500
62 1.48 9.60 0 -1 -0 -400 6990 -40 -500
63 1.29 7.90 0 1 -0 -400 5520 -40 -500
64 1.04 8.10 0 1 -0 -400 77800 -40 -500
65 1.70 10.10 0 -1 -0 -400 4540 -40 -500
------------------
Prøvenr. P* K * Ca* Sc* Ti*
AMR36_10 91 259 ###### 0.00 4
AMR37_10 145 -200 ###### 1.00 8
55 230 -200 ###### -0.20 6
56 164 -200 ###### -0.20 6
57 236 -200 ###### 0.32 6
58 337 -200 ###### -0.20 6
59 419 -200 ###### 0.79 7
60 186 -200 ###### -0.20 6
61 344 -200 ###### -0.20 6
62 317 -200 ###### 0.22 6
63 277 -200 ###### 0.30 6
64 99 -200 ###### -0.20 5
65 196 -200 ###### 0.35 6

Oksydanalyser

(Alle verdier er i %)
Prøvenr. Prøvetype SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
AMR36_10 Fastfjell 1.19 0.24 0.02 0.13 -0.01 0.33 54.80
AMR37_10 Fastfjell 3.79 0.28 0.02 0.18 -0.01 19.20 32.10
55 Fastfjell 1.24 0.04 0.00 0.07 2.04 51.96
56 Fastfjell 0.76 0.01 0.00 0.02 2.56 52.23
57 Fastfjell 1.38 0.20 0.01 0.24 1.16 52.42
58 Fastfjell 1.33 0.26 0.00 0.20 0.79 53.03
59 Fastfjell 5.00 1.02 0.01 0.50 0.58 50.45
60 Fastfjell 1.82 0.11 0.01 0.24 0.77 52.70
61 Fastfjell 1.50 0.18 0.00 0.16 1.61 52.43
62 Fastfjell 1.59 0.26 0.01 0.11 1.31 52.27
63 Fastfjell 1.41 0.20 0.01 0.24 1.05 52.66
64 Fastfjell 2.35 0.21 0.00 0.13 14.85 35.89
65 Fastfjell 1.10 0.21 0.01 0.22 0.78 53.17
------------------
Prøvenr. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
AMR36_10 -0.10 0.03 0.05 42.30 99.00
AMR37_10 -0.10 0.12 0.02 43.80 99.00
55 0.10 0.07 0.13 56.00
56 0.10 0.03 0.12 56.00
57 0.10 0.09 0.14 56.00
58 0.10 0.12 0.19 56.00
59 0.16 0.28 0.19 58.00
60 0.10 0.07 0.12 56.00
61 0.10 0.09 0.18 56.00
62 0.10 0.11 0.17 56.00
63 0.10 0.08 0.15 56.00
64 0.10 0.06 0.14 54.00
65 0.10 0.08 0.15 56.00


Faktaarket ble generert 03.10.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse