Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1826 - 617 Ørjedalen
(Object Id: 12438)
(Last updated: 19.02.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Aarborte (1826)
Map 1:50000: Susendalen (1925-1) Map 1:250000: Mosjøen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 461701 m. North: 7257410 m.
Longitude: 14.1743030 Latitude: 65.4370020
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 21.jan.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Forekomsten tilhører ultramafittene i Hattfjelldalen. Det er dårlig geologisk kartgrunnlag i området utenom kbl. Hattfjelldal. En må basere seg på Mosjøen 1:250 000 som er gammelt geologisk materiale. August Nissen ved NGU har befart en kleberforekomst ovenfor gården Ørjevatn. Se NGU-rapp. Snakket med bonden på gården Ørjevatn som forklarte veien oppover fra gammelgården, en gammel kjørvei som går på skrå opp lia rett mot N fra den gamle gården. En bergeknaus ble forklart å skulle være kleber. Dette er ikke en skikkelig kleber, men mer en talkførende, litt bløt skifer. Opprinnelsen er sannsynligvis en utvalset rest av en ultramafitt i en mylonittisert sone. Forekomsten er ikke av økonomisk interesse. Ligger på privat grunn.
Free text
Ved feltarbeid i 2004 fant vi (Lund og Furuhaug) ei klebersteinslinse i lia noe lenger vest for der Lindahl beskriver. Linsa har utgående med lengderetning tiilnærmet Ø-V, lengde 120 m. Bredden på midten er ca. 40-50 m. Det er noe variabel kvalitet på kleberen, men stedvis er den ganske talkrik, og her har folk skåret inn initialer og årstall (se bilde).

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Kleberblotning. V-ende av linse."
Photo no. 2 showing Initialer og årstall er skrevet i kleberen."

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Nissen, August , 1966
Geologisk undersøkelse av kleberstein i Ørjedalen, Hattfjelldal, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.683;7 pages
Abstract:
Forekomsten dekker et område som er 250 m langt og 40 m bredt på det bredeste. Lengste utstrekning er i øst-vest-retning. Den danner et linseformet lag som ligger over en grønnskifer med fall mot sydvest. Mektigheten av kleber- steinen er ca. 7 m, og den er noe foldet. I den østlige delen har det vært brudt ut mindre mengder. Mektighet av god kleberstein når aldri opp i en størrelse på over 1 m. Da mengden av kleberstein av god kvalitet er for liten til at det kan bli lønnsom drift, kan drift på forekomsten ikke anbefales.


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway