English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 1826 - 617 Ørjedalen
(Objekt Id: 12438)
(Sist oppdatert: 19.02.2013)

Lokalisering
Fylke: Nordland Kommune: Aarborte (1826)
Kart 1:50000: Susendalen (1925-1) Kart 1:250000: Mosjøen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 33
Øst: 461701 m. Nord: 7257410 m.
Lengdegrad: 14.1743030 Breddegrad: 65.4370020
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 21.jan.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten tilhører ultramafittene i Hattfjelldalen. Det er dårlig geologisk kartgrunnlag i området utenom kbl. Hattfjelldal. En må basere seg på Mosjøen 1:250 000 som er gammelt geologisk materiale. August Nissen ved NGU har befart en kleberforekomst ovenfor gården Ørjevatn. Se NGU-rapp. Snakket med bonden på gården Ørjevatn som forklarte veien oppover fra gammelgården, en gammel kjørvei som går på skrå opp lia rett mot N fra den gamle gården. En bergeknaus ble forklart å skulle være kleber. Dette er ikke en skikkelig kleber, men mer en talkførende, litt bløt skifer. Opprinnelsen er sannsynligvis en utvalset rest av en ultramafitt i en mylonittisert sone. Forekomsten er ikke av økonomisk interesse. Ligger på privat grunn.
Fri tekst
Ved feltarbeid i 2004 fant vi (Lund og Furuhaug) ei klebersteinslinse i lia noe lenger vest for der Lindahl beskriver. Linsa har utgående med lengderetning tiilnærmet Ø-V, lengde 120 m. Bredden på midten er ca. 40-50 m. Det er noe variabel kvalitet på kleberen, men stedvis er den ganske talkrik, og her har folk skåret inn initialer og årstall (se bilde).

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Kleberblotning. V-ende av linse."
Foto nr. 2 viser "Initialer og årstall er skrevet i kleberen."

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Nissen, August , 1966
Geologisk undersøkelse av kleberstein i Ørjedalen, Hattfjelldal, Nordland fylke.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.683;7 sider
Abstrakt:
Forekomsten dekker et område som er 250 m langt og 40 m bredt på det bredeste. Lengste utstrekning er i øst-vest-retning. Den danner et linseformet lag som ligger over en grønnskifer med fall mot sydvest. Mektigheten av kleber- steinen er ca. 7 m, og den er noe foldet. I den østlige delen har det vært brudt ut mindre mengder. Mektighet av god kleberstein når aldri opp i en størrelse på over 1 m. Da mengden av kleberstein av god kvalitet er for liten til at det kan bli lønnsom drift, kan drift på forekomsten ikke anbefales.


Faktaarket ble generert 25.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse