Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 1845 - 605 Megården
(Object Id: 12529)
(Last updated: 19.03.2013)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 528433 m. North: 7476846 m.
Longitude: 15.6632090 Latitude: 67.4064820
Show on map

Resource
Resource Type: Marble and limestone Resource Subtype: Marble
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Megården marmor Classification: Massive blocks Colour: Pink
Play of colours : Uniformity: Poor
Lithology: Calcite marble Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Mineralogy:
Calcite Major mineral (>10%)
Dolomite Subordinate mineral (1-10%)
Chlorite Subordinate mineral (1-10%)
Fuchsite Subordinate mineral (1-10%)
Mica Subordinate mineral (1-10%)
Opaque Accessory mineral (<1%)
Quartz Accessory mineral (<1%)

Photo no. 1 showing Bergflate"

Operations
From - To Activity Comments
Sampling Company/Institution :Den Ankerske Marmorforretning A/S
Småblokk tatt ut i fjellskråningen tidlig på 1900-tallet.
1994 - 1994 Inspection Company/Institution :NGU

Deposit rock
Lithology: Calcite marble Weathering colour:
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedimentary/metamorphic Form: Layer
Main texture: Banded
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Køli Nappe Complex
Tectonic complex: Fauskedekket
Igneous complex:
Group: Formation: Rognanformasjonen

Information(s) in free text format
Description
Forekomsten består vesentlig av flerfarget, båndet kalkspatmarmor (ala Leivset-type), men inneholder også noe marmor av lysere og blek rosa/gul karakter. Begge typer står steilt, og stryker NØ-SV. Mektigheten på den fargebåndede marmoren er mellom 15 og 25 m. I vest grenser den til grå, tildels skifrig marmor, og i øst til den lyse/bleke rosa til gulhvite marmortypen. Mektigheten av sistnevnte er noe usikker (overdekt område) men anslagsvis 10-15 m. Den fargebåndede marmoren karakteriseres av en relativt kraftig veksling mellom røde, gulrosa, hvite og grålige kalkspatbånd atskilt av "ureine" bånd/sjikt med kloritt, glimmer og andre silikater i varierende avstand. Den lyse marmortypen kjennetegnes av å være blekere i fargen og ha vesentlig lavere silikatinnhold og mindre utpreget bånding enn den fargebåndete marmoren. Farven veksler gradvis mellom blek rosa - blek gul - nesten hvit, og marmoren er ihvertfall i de midtre partier homogen. Det er en gradvis overgang mellom de to marmortypene, i form av stadig økende avstand mellom silikatbånd. Begge typer har middels kornstørrelse. Forekomsten synes ikke å være mye oppsprukket, men dette er usikkert grunnet få blotninger. Megården-marmorens potensiale er usikkert. Den bleke marmortypen vil gi bedre blokker enn den fargebåndede, men det er uklart om den er attraktiv nok i markedet. Forholdet mellom topografi og orientering på lagene er uheldig. Steil orientering er ugunstig i bruddsammenheng, løsmasseoverdekning og lav høyde kan være et problem i forekomstens nedre del, mens den bratte fjellskrenten kan være problematisk i øvre del. Videre ligger forekomsten nær bebyggelse.
Examples
Båndet marmor betegnes gjerne som "platemarmor" ut fra at silikatsjiktene oftest er svakhetsplan som marmoren lett kløves langs. I hvilken grad dette vil skje med Megården-marmoren er ikke testet men antas å tilsvare lignende farvebåndede marmorer i regionen. Platemarmor er godt egnet til splittstein/murstein, og som sagde plater, forutsatt at sagsnittet legges tilnærmet parallelt med båndingen.
Historic
Marmoren ble drevet i et lite brudd. Etter opplysning fra grunneieren (Røsholt 1987) var det Kjøde & Co. fra Bergen som hadde rettighetene og drev bruddet. En trallebane gikk fra bruddet og ned til sjøen, og noe blokk ble sendt ut fra forekomsten.
Location
Forekomsten ligger ved Megården, nære E6 ca. 2 mil nord for Fauske (like før tunnel-strekningen starter). Marmoren er blottet like ved en smal sidevei, i kanten av et jorde ca. 50 m ovenfor E6. Videre nordover fortsetter den under jordet og finnes igjen i fjellskråningen bakenfor.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Marmorblotning"

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Heldal, Tom; Gautneb, Håvard , 1995
Marmor i Salten-Sørfolda området, Nordland.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.95.041;44 pages
Abstract:
Marmorsonene melom Sørfold og Saltfjellet har vært utnyttet i natursteins- sammenheng i mer enn 100 år, og flere ulike marmortyper finnes i området. Rapporten gir en beskrivelse av de viktigste marmortyper og hvor de opptrer, og en vurdering av hvilket natursteinpotensiale som eksisterer for ulike marmortyper. Det antas at området har størst uutnyttet potensiale for hvit-grå og grå kalkspatmarmor. Videre finnet et mulig potensiale for fargebåndet marmor, men i første rekke "platemarmor". Det antas at mulighetene til å finne nye forekomster av "Fauskemarmor" er små, men enkelte beslektede typer av konglo- meratisk marmor kan ha et visst potensiale.

Gustavson, M.; Cooper, M. A.; Kollung, S.; Tragheim, D.G. , 2004
Fauske. Berggrunnskart; Fauske; 21294; 1:50 000
;Norges geologiske undersøkelse;KART;1 kart pages

Name of Locality: Megården 1
(Object Id: 23543 605,01,00)

Location
County: Nordland Municipality: Sørfold (1845)
Map 1:50000: Fauske (2129-4) Map 1:250000: Sulitjelma
Coordinate system: EU89-UTM Zone 33
East: 528279 m. North: 7476659 m.
Longitude: 15.6595820 Latitude: 67.4048220
Show on map

Resource
Resource Type: Marble and limestone Resource Subtype: Marble
Brickstone(Y/N):
Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Information(s) in free text format
Location
Brudd i skjæring ved vei.


The fact sheet was created on 24.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway