Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4617 - 610 Tufta (nedre)
(Object Id: 12668)
(Last updated: 12.02.2010)

Location
County: Vestland Municipality: Kvinnherad (4617)
Map 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Map 1:250000: Odda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 323540 m. North: 6656959 m.
Longitude: 5.8344270 Latitude: 60.0118980
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Greenschist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 29.mai.2001 by Tom Heldal)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Underground mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Nettland kleberstein Classification: Cleaved slabs Colour: Dark green
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Soapstone Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Mineralogy:
Chlorite Major mineral (>10%)
Talc Major mineral (>10%)
Magnesite Subordinate mineral (1-10%)

Operations
From - To Activity Comments
1050 - 1700 Regular production Omtrentlig tidsmessig avgrensning av bakstehheledriften i Kvinnherad. Det har hittil ikke vært mulig å skille ut nærmere driftsperioder i de enkelte bruddene.

Deposit rock
Lithology: Soapstone Weathering colour:
Era: Paleozoic Period: Ordovician
Genesis: Volcanic/metamorphic Form: Layer
Main texture: Schistose
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Hardangerfjord Nappe Complex
Tectonic complex: Varaldsøykomplekset
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Gammelt bakstehellebrudd. Bergarten er en klorittrik grønnskifer som inneholder noe talk. I området opptrer den myke, talkholdige sonen i et begrenset nivå i hardere grønnskiferlag. Ofte er en brattkant i terrenget forbundet med disse lagene, og driften har foregått fra kanten og innover i haller. Bruddet er 15 meter langt og 4 meter dypt, men kan fortsette inn under en myr.
Examples
Bergarten har hovedsakelig vært brukt til baksteheller (opp til 55 cm i diameter og opp til 1 cm tykk). Den skifrige klebersteinen har vært særlig godt egnet til dette formålet; den er lett å hugge samtidig som den er spaltbar i tynne plater. Videre er talkinnholdet ikke større enn at selv tynne plater er sterke nok til formålet, samtidig som klebersteinen tåler oppvarming. Deler av forekomstene i området (særlig de øverste lagene i bruddene) er også brukt til takskifer på et senere stadium.
Historical significance
Driften i bakstehellebruddene har foregått over et langt tidsrom, og funn sammen med skriftlige kilder antyder at det var drift allerede rundt 1050-1100. De yngste funnene er fra rundt 1700. Takhelledrift kan ha foregått til et stykke inn på 1900-tallet. Bruddene er vernet og registrert som kulturminner. Som regel sees uttakene som sylindriske groper i fjellet. Det er brukt spisshakke til å hugge smale, sirkulære kanaler på tvers av skifrigheten. Sporene antyder at ett og ett emne på ca. 4 cm. er hugget ut om gangen, og så kløvet langs skifigheten med flat hakke eller kiler. Emnene er senere flekket ned til under en cm. tykkelse. Riller i rutemønster er vanlig å se på ferdige heller. Flere stadier av bakstehelleemner er funnet i skrottipper i og rundt bruddene. Spor etter nyere takhelledrift kan observeres flere steder. Lokalt er dette tatt ut ved hjelp av boring med trykkluftutstyr.
References
Weber, B. 1983: "I Hardanger er Qverneberg og Helleberg... og Hellerne, det er tyndhugne Steene, bruger man til at bage det tynde Brød Flatbrød paa...". Om en reise til Hardanger sommeren 1983. Viking, 149-160 Nerhus, K. J. 1975: Bergverksdrift i Ølve og Hatlestrand. Sunnhordland årbok.
Location
Forekomsten ligger nordvest for en sti mellom bilvei (Tufta-Bussevik) og Klauvamyr, rundt 75 meter nord for veien.

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Naterstad, Johan
Den geologiske bakgrunnen for bakstehelleindustrien ved Kviteberg- vatnet i Hardanger
;TIDSSKRIFTARTIKKEL;Viking; No.11;161-163 pages


The fact sheet was created on 27.11.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway