Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4617 - 636 Sagvåg
(Object Id: 12694)
(Last updated: 15.02.2010)

Location
County: Vestland Municipality: Kvinnherad (4617)
Map 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Map 1:250000: Odda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 327767 m. North: 6659701 m.
Longitude: 5.9078360 Latitude: 60.0382740
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Greenschist
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 30.mai.2001 by Tom Heldal)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit and underground mining Historical production:


Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Genesis: Form:
Main texture:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Bygningssteinsbrudd, samt mulig bakstehelleuttak. Sentralt i bruddområdet er et 10 meter dypt, 5 meter bredt og 2 meter høyt underjordsuttak. Vest for dette er det dagbrudd i 40 meters lengde, i øst 60 meter. Totalt kan bruddområdet beskrives som stort, der det er arbeidet i over 100 meters lengde og i minst to nivåer. Bergarten er en klorittrik grønnskifer som inneholder noe talk. I området opptrer den myke, talkholdige sonen i et begrenset nivå i hardere grønnskiferlag. Ofte er en brattkant i terrenget forbundet med disse lagene, og driften har foregått fra kanten og innover.
Historical significance
I dagbruddet er det rette bruddkanter, buete hjørner og huggete kanaler rundt rektangulære blokker - med andre ord spor som sannsynligivs kan stamme fra blokksteinsdrift. Buete uttak i underjordshallen kan også stamme fra blokkdrift. Det er sannsynlig at store deler av det opprinnelige uttaket var knyttet til blokksteinsdrift. Minerhull sees sporadisk, dette kan stamme fra dokumenterte uttak av enkelte klebersteinsprodukter tidlig på 1900-tallet. Funn i den østligste del av bruddområdet inkluderer jernkile, trestykke, jernkrok og slagg: det er uvisst om dette stammer fra tidlig drift, senere drift eller har fobindelse med båtbygging og sagbruk som har foregått i Sagvågen. Bruddet skal være benyttet til byggingen av Kronborg slott i Danmark på begynnelsen av 1800-tallet, men har trolig også vært drevet før dette.
Location
Bruddet ligger på nordsiden av Sagvågen, bak husene der.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Sagvåg"
Photo no. 2 showing Blokkuttak"
Photo no. 3 showing Huggespor"
Photo no. 4 showing Båtahidlern"


The fact sheet was created on 28.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway