English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4617 - 636 Sagvåg
(Objekt Id: 12694)
(Sist oppdatert: 15.02.2010)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 327767 m. Nord: 6659701 m.
Lengdegrad: 5.9078360 Breddegrad: 60.0382740
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Grønnskifer
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 30.mai.2001 av Tom Heldal)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Genese: Form:
Hovedtekstur:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Bygningssteinsbrudd, samt mulig bakstehelleuttak. Sentralt i bruddområdet er et 10 meter dypt, 5 meter bredt og 2 meter høyt underjordsuttak. Vest for dette er det dagbrudd i 40 meters lengde, i øst 60 meter. Totalt kan bruddområdet beskrives som stort, der det er arbeidet i over 100 meters lengde og i minst to nivåer. Bergarten er en klorittrik grønnskifer som inneholder noe talk. I området opptrer den myke, talkholdige sonen i et begrenset nivå i hardere grønnskiferlag. Ofte er en brattkant i terrenget forbundet med disse lagene, og driften har foregått fra kanten og innover.
Historisk betydning
I dagbruddet er det rette bruddkanter, buete hjørner og huggete kanaler rundt rektangulære blokker - med andre ord spor som sannsynligivs kan stamme fra blokksteinsdrift. Buete uttak i underjordshallen kan også stamme fra blokkdrift. Det er sannsynlig at store deler av det opprinnelige uttaket var knyttet til blokksteinsdrift. Minerhull sees sporadisk, dette kan stamme fra dokumenterte uttak av enkelte klebersteinsprodukter tidlig på 1900-tallet. Funn i den østligste del av bruddområdet inkluderer jernkile, trestykke, jernkrok og slagg: det er uvisst om dette stammer fra tidlig drift, senere drift eller har fobindelse med båtbygging og sagbruk som har foregått i Sagvågen. Bruddet skal være benyttet til byggingen av Kronborg slott i Danmark på begynnelsen av 1800-tallet, men har trolig også vært drevet før dette.
Beliggenhet
Bruddet ligger på nordsiden av Sagvågen, bak husene der.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Sagvåg"
Foto nr. 2 viser "Blokkuttak"
Foto nr. 3 viser "Huggespor"
Foto nr. 4 viser "Båtahidlern"


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse