Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4617 - 640 Bergspytt
(Object Id: 12699)
(Last updated: 26.02.2010)

Location
County: Vestland Municipality: Kvinnherad (4617)
Map 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Map 1:250000: Odda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 331772 m. North: 6654484 m.
Longitude: 5.9838880 Latitude: 59.9931510
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 01.jun.2001 by Tom Heldal)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit and underground mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Rosendal Kleber Classification: Massive blocks Colour: Grayish green
Play of colours : Uniformity: Good
Lithology: Soapstone Grain size: Coarse grained (> 3 mm)

Mineralogy:
Chlorite Major mineral (>10%)
Talc Major mineral (>10%)
Magnesite Subordinate mineral (1-10%)

Photo no. 1 showing Klebersteinen"

Operations
From - To Activity Comments
1200 - 1300 Regular production Antatt uttak fra stedet til Kvinnherad kirke.
1913 - 1913 Regular production Lite uttak for restaurering av Kvinnherad kirke.

Deposit rock
Lithology: Soapstone Weathering colour:
Era: Proterozoic Period:
Genesis: Metasomatic Form: Irregular
Main texture: Foliated
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period:
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit: Western Gneiss Region
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Foliation Strike/Dip :203 / 50

Information(s) in free text format
Description
Lite brudd der det har vært drift i flere perioder. Sist drevet i 1913, da to stykker fjell ble løsnet for resturering av Kvinnherad kirke. Størstedelen av driften har foregått tidligere. Driften begynte som dagbrudd, for så å starte under jord. Totalt er dagbruddet triangelformet, 15 meter langt og 10 meter bredt. Det er rundt 5 meter høyt innerst, men skråner ned mot null ved sjøkanten. Inn fra dette er brutt under jord ca. 4 meter. Flere tynne og en tykkere, sterkt deformerte diabasganger skjærer forekomsten. Ut fra bruddformene antas uttaket å være i størrelsesorden 200 kbm, dvs. rundt 100 kbm. ferdig vare. Bergarten er mørk grågrønn på farge og kan karakteriseres som en middels hard kleberstein. Det synes tydelig at den er omdannet fra omkringliggende gabbro, og innehar en pseudomorf, spettete struktur. Karbonat opptrer i årer sammen med talk.
Examples
Visuell inspeksjon tyder på at kvadersteinen i Kvinnherad kirke er blitt tatt fra bruddet, eventuelt et tilsvarende brudd. Uttaksmengden i bruddet kan stemme overens med mengde av kvaderstein i kirken. Også i Ænes kirke, et par mil lengre inn i Hardangerfjorden, synes den samme - eller tilsvarende kleberstein å være brukt.
Historical significance
I bruddet sees grove hakkespor fra driften. Sporene er grovere enn f.eks. hakkespor i bakstehellebrudd på andre siden av Hardangerfjorden. Avstanden mellom hakkesporene er 5-10cm. Blokker er blitt løsnet ved å hakke kanaler vinkelrett på bergartens foliasjon. Når blokkene har hatt fire fire sider, har de blitt splittet i bunn langs foliasjonen, trolig med kiler. Flere kanaler etter blokkbrytning sees i bruddet. Blokkene synes å ha hatt lengder opp til 1 meter, bredde opp til 50 cm.
Location
Bruddet ligger helt nede ved sjøen, et par kilometer nord for Rosendal sentrum. Området kalles Bergspytt på økonomisk kart.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Brudd"
Photo no. 2 showing Detalj"
Photo no. 3 showing Restaureringsuttak"
Photo no. 4 showing Kvaderstein"


The fact sheet was created on 28.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway