English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4617 - 640 Bergspytt
(Objekt Id: 12699)
(Sist oppdatert: 26.02.2010)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Kvinnherad (4617)
Kart 1:50000: Varaldsøy (1215-2) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 331772 m. Nord: 6654484 m.
Lengdegrad: 5.9838880 Breddegrad: 59.9931510
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 01.jun.2001 av Tom Heldal)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dag- og underjordsdrift Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Rosendal Kleber Klassifikasjon: blokker Farge: Grågrønn
Fargespill: Homogenitet: God
Litologi: Kleberstein Kornstørrelse: Grovkornet (>3 mm)

Mineralogi:
Kloritt Hovedmineral (>10%)
Talk Hovedmineral (>10%)
Magnesitt Underordnet mineral (1-10%)

Foto nr. 1 viser "Klebersteinen"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1200 - 1300 Regulær drift Antatt uttak fra stedet til Kvinnherad kirke.
1913 - 1913 Regulær drift Lite uttak for restaurering av Kvinnherad kirke.

Forekomstbergart
Litologi: Kleberstein Forvitringsfarge:
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Metasomatisk Form: Uregelmessig
Hovedtekstur: Foliert
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Vestre gneisregionen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Foliasjon Strøk/Fall :203 / 50

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Lite brudd der det har vært drift i flere perioder. Sist drevet i 1913, da to stykker fjell ble løsnet for resturering av Kvinnherad kirke. Størstedelen av driften har foregått tidligere. Driften begynte som dagbrudd, for så å starte under jord. Totalt er dagbruddet triangelformet, 15 meter langt og 10 meter bredt. Det er rundt 5 meter høyt innerst, men skråner ned mot null ved sjøkanten. Inn fra dette er brutt under jord ca. 4 meter. Flere tynne og en tykkere, sterkt deformerte diabasganger skjærer forekomsten. Ut fra bruddformene antas uttaket å være i størrelsesorden 200 kbm, dvs. rundt 100 kbm. ferdig vare. Bergarten er mørk grågrønn på farge og kan karakteriseres som en middels hard kleberstein. Det synes tydelig at den er omdannet fra omkringliggende gabbro, og innehar en pseudomorf, spettete struktur. Karbonat opptrer i årer sammen med talk.
Brukseksempler
Visuell inspeksjon tyder på at kvadersteinen i Kvinnherad kirke er blitt tatt fra bruddet, eventuelt et tilsvarende brudd. Uttaksmengden i bruddet kan stemme overens med mengde av kvaderstein i kirken. Også i Ænes kirke, et par mil lengre inn i Hardangerfjorden, synes den samme - eller tilsvarende kleberstein å være brukt.
Historisk betydning
I bruddet sees grove hakkespor fra driften. Sporene er grovere enn f.eks. hakkespor i bakstehellebrudd på andre siden av Hardangerfjorden. Avstanden mellom hakkesporene er 5-10cm. Blokker er blitt løsnet ved å hakke kanaler vinkelrett på bergartens foliasjon. Når blokkene har hatt fire fire sider, har de blitt splittet i bunn langs foliasjonen, trolig med kiler. Flere kanaler etter blokkbrytning sees i bruddet. Blokkene synes å ha hatt lengder opp til 1 meter, bredde opp til 50 cm.
Beliggenhet
Bruddet ligger helt nede ved sjøen, et par kilometer nord for Rosendal sentrum. Området kalles Bergspytt på økonomisk kart.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Brudd"
Foto nr. 2 viser "Detalj"
Foto nr. 3 viser "Restaureringsuttak"
Foto nr. 4 viser "Kvaderstein"


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse