Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 5427 - 002 Kveitvika
(Object Id: 1275)
(Last updated: 21.02.2005)

Location
County: Troms og Finnmark Municipality: Skjervøy (5427)
Map 1:50000: Arnøy (1635-2) Map 1:250000: Hammerfest
Coordinate system: EU89-UTM Zone 34
East: 495955 m. North: 7778991 m.
Longitude: 20.8934320 Latitude: 70.1176030
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Cu
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)

Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Mineralization
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Sedex Form: Layer
Main texture: Banded Min. distribution: Massive (>50 % ore minerals)
Main grain size: Medium grained (1-3 mm) Main alteration:
Strike/Dip: 160 / 20 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit: Kalak Nappe Complex
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Storelv skifergruppe Formation:

Mineralogy
Relationship Mineral Amount
Gangue mineral Amphibole Major mineral (>10%)
Gangue mineral Quartz Major mineral (>10%)
Gangue mineral Feldspar Subordinate mineral (1-10%)
Gangue mineral Biotite Subordinate mineral (1-10%)
Ore mineral Pyrrhotite Major mineral (>10%)
Ore mineral Chalcopyrite Accessory mineral (<1%)

Lithology:
Relationship Rock Origin
Host rock Kvartsitt Sedimentary
Original rock :Sandstone
Metamorphic facies :Amphibolite
Host rock Amfibolitt Extrusive
Original rock :Tuff
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Glimmerskifer Sedimentary
Original rock :Greywacke
Metamorphic facies :Amphibolite
Wall rock Kalkstein Sedimentary
Original rock :Limestone
Metamorphic facies :Amphibolite

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Host rock Foliation Strike/Dip :160 / 20 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies
Host rock Fold axis Strike/Dip :170 / 10 Post-mineralisation ;...Effect :Modifies

Information(s) in free text format
Free text
Mineraliseringen er første gang anmeldt i 1899. Det er ikke funnet spor etter røsking. Det opptrer stratiforme og stratabundete, smale sulfidmineraliserte bånd flere steder i Kveitvika, i en båndet enhet av kvartsitt, amfibolitt, biotittskifer, muskovittskifer og kalkstein. De dm-mektige massivsulfidbåndene, hovedsaklig magnetkis med spor av kobberkis, opptrer hovedsaklig i kvartsitt og amfibolitt. Mineralisering 1 (ved sjøen): 5 cm mektig konkordant lag av massiv middelskornet magnetkis (prøve 01) i kvartsitt og hvit muskovittskifer. Endel magnetkis-disseminasjon i kvartsitten også utenom det massive båndet, og magnetkis tilknyttet smale kvartsårer. Samme 5 cm mektige massive magnetkis-mineralisering kommer igjen 80 m mot nord. Hovedmineraliseringen (ved sjøen): Uregelmessig, foldet (akse 170°/10°) lag av massiv middelskornet magnetkis med noe kobberkis (04) i båndet enhet av kvartsitt, biotittskifer, muskovittskifer, granatamfibolskifer og kalkstein. Det massive laget er gjennomsnittlig 20 cm mektig (opptil 50 cm) og består av bladig magnetkis med noe biotitt og kobberkis, med boller av kvartsitt. Også uregelmessige magnetkis-årer i nærliggende kalkstein. Mineralisering 1 og hovedmineraliseringen kan være sammenhengende. Mineralisering 2, i stupet: Rustsone (svak magnetkis-disseminasjon) i kvartsitt og fyllittisk skifer over ca. 20 m mektighet. Nedraste blokker viser magnetkis-disseminasjon og mm-mektige magnetkis-anrikede, uregelmessige massivbånd på grensa (og litt inn i begge) mellom finkornet kvartsitt (02) og middelskornet amfibolitt, med noe kobberkis (03).

Bibliography:
From NGU's Reference Archive:
Trøften, Per Fredrik , 1964
Registrering og plotting av ertsanmeldinger 1896 - 1953 Skjervøy Herred.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.516 B;60 pages
Abstract:
I 1961 ble det bestemt å iverksette regionale malmundersøkelser over kyststrøket Vest-Finnmark - Nord-Troms. Som ledd i dette program søker en å lokalisere de malmforekomster og mineraliserte soner som måtte finnes i distriktet og på denne måte få avgrenset områder for mer detaljerte undersøkelser. Listen omfatter 180 anmeldinger av i alt 427 punkter.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
TR0316.04 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Middelskornet massiv po med noe cpy.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 1
(Object Id: 1676 2,01,00)

Location
County: Troms og Finnmark Municipality: Skjervøy (5427)
Map 1:50000: Arnøy (1635-2) Map 1:250000: Hammerfest
Coordinate system: EU89-UTM Zone 34
East: 495845 m. North: 7779201 m.
Longitude: 20.8905240 Latitude: 70.1194840
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu
Resources and production
Activity: Exploration Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Mineralisering 1 (ved sjøen): 5 cm mektig konkordant lag av massiv middelskornet magnetkis (prøve 01) i kvartsitt og hvit muskovittskifer. Endel magnetkis-disseminasjon i kvartsitten også utenom det massive båndet, og magnetkis tilknyttet smale kvartsårer. Samme 5 cm mektige massive magnetkis-mineralisering kommer igjen 80 m mot nord.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
TR0316.01 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Middelskornet massiv po.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:

Name of Locality: Skjerp 2
(Object Id: 1677 2,02,00)

Location
County: Troms og Finnmark Municipality: Skjervøy (5427)
Map 1:50000: Arnøy (1635-2) Map 1:250000: Hammerfest
Coordinate system: EU89-UTM Zone 34
East: 495995 m. North: 7778851 m.
Longitude: 20.8944920 Latitude: 70.1163480
Show on map

Resource
Resource Type: Base metals (Cu,Zn,Pb,Fe sulphides, As,Sb,Bi,Sn) Resource Subtype: Copper
Element(s): Kis Cu
Resources and production
Activity: Pitting Reserves:
Operating method: Historical production:


Information(s) in free text format
Free text
Mineralisering 2, i stupet: Rustsone (svak magnetkis-disseminasjon) i kvartsitt og fyllittisk skifer over ca. 20 m mektighet. Nedraste blokker viser magnetkis-disseminasjon og mm-mektige magnetkis-anrikede, uregelmessige massivbånd på grensa (og litt inn i begge) mellom finkornet kvartsitt (02) og middelskornet amfibolitt, med noe kobberkis (03).

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
TR0316.02 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Finkornet kvartsitt med po-disseminasjon.
No. of registrated element analyses = 1
TR0316.03 Bedrock
Sampler: Wilberg, R./...Stored: Løkken
Comment: Middelskornet amfibolitt med po-disseminasjon.
No. of registrated element analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Deposit Area 5427 - 002 Kveitvika

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ag* Au#
TR0316.01 Bedrock 272 92 15 389 282 -.3 5.0
TR0316.02 Bedrock 423 242 42 80 27 -.3 3.0
TR0316.03 Bedrock 408 82 12 155 46 -.3 10.0
TR0316.04 Bedrock 1128 6 -3 298 166 .4 19.0
------------------
Sample No. Pt# Pd# Rh# As* Cd* Ba* Mo* Sb* Bi*
TR0316.01 -3.0 -3.0 -5.0 13 -.2 3 -1.00 -2 3
TR0316.02 -3.0 -3.0 -5.0 21 1.4 41 -1.00 -2 -2
TR0316.03 -3.0 3.0 -5.0 3 .3 7 -1.00 3 3
TR0316.04 -3.0 4.0 -5.0 4 1.7 5 -1.00 -2 5
------------------
Sample No. S% V* Cr* Mn* Fe% Th* U* W* Sr*
TR0316.01 34.90 -1 -1 36 51.78 2.00 12.00 -2 7.0
TR0316.02 2.03 8 4 1351 13.41 2.00 9.00 -2 87.0
TR0316.03 11.40 24 8 89 18.96 3.00 -5.00 -2 12.0
TR0316.04 36.00 1 -1 9 47.99 -2.00 5.00 -2 1.0
------------------
Sample No. La* B*
TR0316.01 -1.00 -3
TR0316.02 1.00 -3
TR0316.03 9.00 -3
TR0316.04 -1.00 -3


The fact sheet was created on 22.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway