English version
MALMDATABASEN
Registrering 5427 - 002 Kveitvika
(Objekt Id: 1275)
(Sist oppdatert: 21.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Arnøy (1635-2) Kart 1:250000: Hammerfest
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 495955 m. Nord: 7778991 m.
Lengdegrad: 20.8934320 Breddegrad: 70.1176030
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Cu
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Sedeks Form: Lag
Hovedtekstur: Båndet Min. fordeling: Massiv
Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm) Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 160 / 20 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet: Kalakdekkekomplekset
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Storelv skifergruppe Formasjon:

Mineralogi
Relasjon Mineral Mengde
Gangmineral Amfibol Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Kvarts Hovedmineral (>10%)
Gangmineral Feltspat Underordnet mineral (1-10%)
Gangmineral Biotitt Underordnet mineral (1-10%)
Malmmineral Magnetkis Hovedmineral (>10%)
Malmmineral Kobberkis Aksessorisk mineral (<1%)

Litologi:
Relasjon Bergart Opprinnelse
Vertsbergart Kvartsitt Sedimentær
Opprinnelig bergart :Sandstein
Metamorf fase :Amfibolitt
Vertsbergart Amfibolitt Ekstrusiv
Opprinnelig bergart :Tuff
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Glimmerskifer Sedimentær
Opprinnelig bergart :Gråvakke
Metamorf fase :Amfibolitt
Sidebergart Kalkstein Sedimentær
Opprinnelig bergart :Kalkstein
Metamorf fase :Amfibolitt

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Vertsbergart Foliasjon Strøk/Fall :160 / 20 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer
Vertsbergart Foldeakse Strøk/Fall :170 / 10 Post-mineralisering ;...Effekt :Modifiserer

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineraliseringen er første gang anmeldt i 1899. Det er ikke funnet spor etter røsking. Det opptrer stratiforme og stratabundete, smale sulfidmineraliserte bånd flere steder i Kveitvika, i en båndet enhet av kvartsitt, amfibolitt, biotittskifer, muskovittskifer og kalkstein. De dm-mektige massivsulfidbåndene, hovedsaklig magnetkis med spor av kobberkis, opptrer hovedsaklig i kvartsitt og amfibolitt. Mineralisering 1 (ved sjøen): 5 cm mektig konkordant lag av massiv middelskornet magnetkis (prøve 01) i kvartsitt og hvit muskovittskifer. Endel magnetkis-disseminasjon i kvartsitten også utenom det massive båndet, og magnetkis tilknyttet smale kvartsårer. Samme 5 cm mektige massive magnetkis-mineralisering kommer igjen 80 m mot nord. Hovedmineraliseringen (ved sjøen): Uregelmessig, foldet (akse 170°/10°) lag av massiv middelskornet magnetkis med noe kobberkis (04) i båndet enhet av kvartsitt, biotittskifer, muskovittskifer, granatamfibolskifer og kalkstein. Det massive laget er gjennomsnittlig 20 cm mektig (opptil 50 cm) og består av bladig magnetkis med noe biotitt og kobberkis, med boller av kvartsitt. Også uregelmessige magnetkis-årer i nærliggende kalkstein. Mineralisering 1 og hovedmineraliseringen kan være sammenhengende. Mineralisering 2, i stupet: Rustsone (svak magnetkis-disseminasjon) i kvartsitt og fyllittisk skifer over ca. 20 m mektighet. Nedraste blokker viser magnetkis-disseminasjon og mm-mektige magnetkis-anrikede, uregelmessige massivbånd på grensa (og litt inn i begge) mellom finkornet kvartsitt (02) og middelskornet amfibolitt, med noe kobberkis (03).

Litteraturfortegnelser:
Fra NGU's Referansearkiv.:
Trøften, Per Fredrik , 1964
Registrering og plotting av ertsanmeldinger 1896 - 1953 Skjervøy Herred.
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.516 B;60 sider
Abstrakt:
I 1961 ble det bestemt å iverksette regionale malmundersøkelser over kyststrøket Vest-Finnmark - Nord-Troms. Som ledd i dette program søker en å lokalisere de malmforekomster og mineraliserte soner som måtte finnes i distriktet og på denne måte få avgrenset områder for mer detaljerte undersøkelser. Listen omfatter 180 anmeldinger av i alt 427 punkter.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0316.04 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelskornet massiv po med noe cpy.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 1
(Objekt Id: 1676 2,01,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Arnøy (1635-2) Kart 1:250000: Hammerfest
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 495845 m. Nord: 7779201 m.
Lengdegrad: 20.8905240 Breddegrad: 70.1194840
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Prospektering Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineralisering 1 (ved sjøen): 5 cm mektig konkordant lag av massiv middelskornet magnetkis (prøve 01) i kvartsitt og hvit muskovittskifer. Endel magnetkis-disseminasjon i kvartsitten også utenom det massive båndet, og magnetkis tilknyttet smale kvartsårer. Samme 5 cm mektige massive magnetkis-mineralisering kommer igjen 80 m mot nord.

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0316.01 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelskornet massiv po.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:

Navn på lokalitet: Skjerp 2
(Objekt Id: 1677 2,02,00)

Lokalisering
Fylke: Troms og Finnmark Kommune: Skjervøy (5427)
Kart 1:50000: Arnøy (1635-2) Kart 1:250000: Hammerfest
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 34
Øst: 495995 m. Nord: 7778851 m.
Lengdegrad: 20.8944920 Breddegrad: 70.1163480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) Ressursundertype: Kobber
Element(er): Kis Cu
Ressurser og produksjon
Aktivitet: Røsking Reserver:
Driftsmetode: Historisk produksjon:


Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Mineralisering 2, i stupet: Rustsone (svak magnetkis-disseminasjon) i kvartsitt og fyllittisk skifer over ca. 20 m mektighet. Nedraste blokker viser magnetkis-disseminasjon og mm-mektige magnetkis-anrikede, uregelmessige massivbånd på grensa (og litt inn i begge) mellom finkornet kvartsitt (02) og middelskornet amfibolitt, med noe kobberkis (03).

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
TR0316.02 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Finkornet kvartsitt med po-disseminasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 1
TR0316.03 Fastfjell
Prøvetaker: Wilberg, R./...Lager: Løkken
Kommentar: Middelskornet amfibolitt med po-disseminasjon.
Antall registrerte elementanalyser = 1
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.:


Faktaarket ble generert 17.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse