Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4647 - 603 Tverrgrova
(Object Id: 12825)
(Last updated: 20.07.2012)

Location
County: Vestland Municipality: Sunnfjord (4647)
Map 1:50000: Bygstad (1217-4) Map 1:250000: Årdal
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 330514 m. North: 6816162 m.
Longitude: 5.8212230 Latitude: 61.4420900
Show on map

Resource
Resource Type: Gneiss Resource Subtype: Gneiss
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Not Assessed (reg. 21.03.2017)
Historical: No , (Confirmed 20.jan.2010 by Leif Furuhaug)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Førdegranitt (på tvers av lagning) Classification: Massive blocks Colour: Pink
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Granitic gneiss Grain size: Medium - coarse grained (1 - >3mm)

Mineralogy:
Feldspar Major mineral (>10%)
Mica Major mineral (>10%)
Quartz Major mineral (>10%)
Epidote Subordinate mineral (1-10%)
Pyrite Accessory mineral (<1%)
Carbonate Accessory mineral (<1%)

Photo no. 1 showing Polert flate"

Førdegranitt (parallelt lagning) Classification: Colour:
Play of colours : Uniformity:
Lithology: Grain size:

Photo no. 1 showing Polert plate"

Operations
From - To Activity Comments
1993 - 2000 Regular production Company/Institution :Førde Bygg A/S
2001 Regular production Company/Institution :Førde Granitt A/S

Deposit rock
Lithology: Granitic gneiss Weathering colour: Gray
Genesis: Form: Layer
Main texture: Porphyroblastic
Main grain size: Medium - coarse grained (1 - >3mm) Main alteration: Epidotisation
Strike/Dip: 356 / 55 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Structures
Location: Type: Orientation(360 gr.): Relation to min.:
Not defined Mineral banding Strike/Dip :356 / 55

Information(s) in free text format
Free text
Bruddet og produksjonsanlegget ligger like ved E39 og ca. 2.5 km sør for Førde sentrum. Dagens brudd strekker seg 75 - 100 m mot vest, hvor topografien også stiger slakt oppover. Overdekningen i området er middels, med furuskog og lyng- og mosedekke. Forekomsten synes å egne seg best til murestein da bergarten forholdsvis lett splitter opp. Det er også gjort forsøk med blokkstein, men polerbarheten er dårlig på grunn av mye glimmer.
References
Alnæs, L.(1994): Undersøkelse av gneis ved Halbrendslia, Førde kommune, Sogn og Fjordane.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Fra bruddet"
Photo no. 2 showing Fra bruddet"
Photo no. 3 showing Fra bruddet"
Photo no. 4 showing Kart som viser forekomstens beliggenhet"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
24032 Block
Stored: Løkken
Comment: Granittisk gneis


The fact sheet was created on 22.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway