English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4647 - 603 Tverrgrova
(Objekt Id: 12825)
(Sist oppdatert: 20.07.2012)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Sunnfjord (4647)
Kart 1:50000: Bygstad (1217-4) Kart 1:250000: Årdal
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 330514 m. Nord: 6816162 m.
Lengdegrad: 5.8212230 Breddegrad: 61.4420900
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Gneis Ressursundertype: Gneis
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Ikke vurdert (reg. 21.03.2017)
Historisk: Nei , (Stadfestet 20.jan.2010 av Leif Furuhaug)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Førdegranitt (på tvers av lagning) Klassifikasjon: blokker Farge: Rosa
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Granittisk gneis Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm)

Mineralogi:
Feltspat Hovedmineral (>10%)
Glimmer Hovedmineral (>10%)
Kvarts Hovedmineral (>10%)
Epidot Underordnet mineral (1-10%)
Svovelkis Aksessorisk mineral (<1%)
Karbonat Aksessorisk mineral (<1%)

Foto nr. 1 viser "Polert flate"

Førdegranitt (parallelt lagning) Klassifikasjon: Farge:
Fargespill: Homogenitet:
Litologi: Kornstørrelse:

Foto nr. 1 viser "Polert plate"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1993 - 2000 Regulær drift Selskap/Institusjon:Førde Bygg A/S
2001 Regulær drift Selskap/Institusjon:Førde Granitt A/S

Forekomstbergart
Litologi: Granittisk gneis Forvitringsfarge: Grå
Genese: Form: Lag
Hovedtekstur: Porfyroblastisk
Kornstørrelse: Middels-grovkornet(1->3mm) Hovedomvandling: Epidotisering
Strøk/Fall: 356 / 55 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Periode:
Provins:
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Strukturer
Lokalisering: Type: Orientring(360¤): Relasjon til min.:
Ikke definert Mineralbånding Strøk/Fall :356 / 55

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Bruddet og produksjonsanlegget ligger like ved E39 og ca. 2.5 km sør for Førde sentrum. Dagens brudd strekker seg 75 - 100 m mot vest, hvor topografien også stiger slakt oppover. Overdekningen i området er middels, med furuskog og lyng- og mosedekke. Forekomsten synes å egne seg best til murestein da bergarten forholdsvis lett splitter opp. Det er også gjort forsøk med blokkstein, men polerbarheten er dårlig på grunn av mye glimmer.
Referanser
Alnæs, L.(1994): Undersøkelse av gneis ved Halbrendslia, Førde kommune, Sogn og Fjordane.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 2 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 3 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 4 viser "Kart som viser forekomstens beliggenhet"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
24032 Løsblokk
Lager: Løkken
Kommentar: Granittisk gneis


Faktaarket ble generert 23.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse