Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Deposit 4618 - 603 Hellebrotet
(Object Id: 13134)
(Last updated: 28.02.2017)

Location
County: Vestland Municipality: Ullensvang (4618)
Map 1:50000: Jondal (1315-4) Map 1:250000: Odda
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 349384 m. North: 6688308 m.
Longitude: 6.2742150 Latitude: 60.3033470
Show on map

Resource
Resource Type: Slate and schist Resource Subtype: Mica schist
Brickstone(Y/N): Y
Importance
Raw material meaning: Regional Importance (reg. 28.02.2017)
Historical: Yes , (Confirmed 11.des.2001 by Tom Heldal)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Hardangerskifer Classification: Cleaved slabs Colour: Dark gray
Play of colours : Uniformity: Medium good
Lithology: Mica schist Grain size: Fine - medium grained (<1mm - 3 mm)

Photo no. 1 showing Håndstuff"

Operations
From - To Activity Comments
1421 Regular production Company/Institution :Diverse
1421 - 1970 Regular production Company/Institution :Diverse
Mer eller mindre kontinuerlig drift i perioden
1965 - 1965 Geology Company/Institution :NGU
1978 - 1978 Geology Company/Institution :NGU
2000 Regular production

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Metamorphic formation Form: Layer
Main texture: Schistose
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: 150 / 5 Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex: Bergsdalsdekket
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Forekomsten kan følges som et flattliggende lag rundt en km i åssiden under Jonshorn. To til tre skiferbrudd befinner seg omtrent midt i forekomsten. Skiferdriften i Jondal er Norges eldste; skriftlige kilder viser til at det var drift allerede i 1421. Den første perioden var imidlertid hovedproduktene kvernstein og baksteheller hovedproduktene. Senere endret dette seg, og produksjonen av "regulære" skiferprodukter, slik som takheller, belegningsheller, trinn og i tillegg tørrmurstein tok seg opp. Driften nådde sitt største nivå i 1875; da ble det produsert 35000 små og store takheller og 15000 platningsheller. På det meste arbeidet 150 mann i bruddene. I tiden rundt første verdenskrig gikk driften ned, og lå på et lavt nivå til godt ut i 1960-årene.Etter dette har det foregått svært småskala drift i ett til to brudd i forekomsten. I dag er det murestein som er det viktigste produktet. Tradisjonelle heller leveres i mindre omfang, men er blant annet viktig i restaureringsprosjekter og andre tilfeller hvor tradisjonelle skifermaterialer er ønsket. Forekomsten ligger i åssiden mellom Solesnes og Jonshorn. Skifersonen er her tilnærmet horisontal. De nedre deler av skifersonen består av hellefjell, egnet til produksjon av takplater og belegningsheller. Over dette følger mursteinsfjell. Totalt er det snakk om 15-20 meters mektighet på sonen. Terrenget stiger raskt bak skiferbruddene, og siden mengden av overfjell etterhvert blir meget betydelig må reservegrunnlaget ansees å være begrenset. Hardangerskiferen er en mørk, nesten sort, glimmerskifer, med spredte hvite til rosa "øyne" av feltspat. Hellefjellet er mest rikt på glimmer, mens mursteinsfjellet er mer kvartsrikt med større avstand mellom kløvsjiktene.
Examples
Hardagnerskiferen har tradisjonelt vært benyttet til takheller, belegningsstein og murestein. Skiferen er seig og holdbar, og særdeles god til heller. Fra gammelt av er skiferen i stor grad benyttet til fortau i Bergen. I nyere tid er Hardangerskiferen brukt i en rekke uteanlegg på Vestlandet, som tørrmur, platting, trinn og heller.
Historical significance
I området finnes spor etter skiferdrift over mer enn 600 år, og deler av bruddområdene er vernet.
Location
Forekomsten ligger 500 meter syd for Solesnes, i en nordvendt åsside. Adkomst fra grusveg.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Fra bruddet"
Photo no. 2 showing Heller i bruddet"

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
1227603 Hand specimen
Sampler: Leif Furuhaug/...Stored: Løkken/...Size(kg): 1


The fact sheet was created on 21.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway