English version
NATURSTEINSDATABASEN
Forekomst 4618 - 603 Hellebrotet
(Objekt Id: 13134)
(Sist oppdatert: 28.02.2017)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Ullensvang (4618)
Kart 1:50000: Jondal (1315-4) Kart 1:250000: Odda
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 349384 m. Nord: 6688308 m.
Lengdegrad: 6.2742150 Breddegrad: 60.3033470
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Skifer og hellestein Ressursundertype: Glimmerskifer
Murestein(Y/N): Y
Betydning
Råstoffbetydning: Regional betydning (reg. 28.02.2017)
Historisk: Ja , (Stadfestet 11.des.2001 av Tom Heldal)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Hardangerskifer Klassifikasjon: Klyvde plater Farge: Mørk grå
Fargespill: Homogenitet: Middels god
Litologi: Glimmerskifer Kornstørrelse: Fin-middelskornet (<1mm -3 mm)

Foto nr. 1 viser "Håndstuff"

Operasjoner
Fra - Til Aktivitet Kommentar
1421 Regulær drift Selskap/Institusjon:Diverse
1421 - 1970 Regulær drift Selskap/Institusjon:Diverse
Mer eller mindre kontinuerlig drift i perioden
1965 - 1965 Geologi Selskap/Institusjon:NGU
1978 - 1978 Geologi Selskap/Institusjon:NGU
2000 Regulær drift

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form: Lag
Hovedtekstur: Skifrig
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: 150 / 5 Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex: Bergsdalsdekket
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten kan følges som et flattliggende lag rundt en km i åssiden under Jonshorn. To til tre skiferbrudd befinner seg omtrent midt i forekomsten. Skiferdriften i Jondal er Norges eldste; skriftlige kilder viser til at det var drift allerede i 1421. Den første perioden var imidlertid hovedproduktene kvernstein og baksteheller hovedproduktene. Senere endret dette seg, og produksjonen av "regulære" skiferprodukter, slik som takheller, belegningsheller, trinn og i tillegg tørrmurstein tok seg opp. Driften nådde sitt største nivå i 1875; da ble det produsert 35000 små og store takheller og 15000 platningsheller. På det meste arbeidet 150 mann i bruddene. I tiden rundt første verdenskrig gikk driften ned, og lå på et lavt nivå til godt ut i 1960-årene.Etter dette har det foregått svært småskala drift i ett til to brudd i forekomsten. I dag er det murestein som er det viktigste produktet. Tradisjonelle heller leveres i mindre omfang, men er blant annet viktig i restaureringsprosjekter og andre tilfeller hvor tradisjonelle skifermaterialer er ønsket. Forekomsten ligger i åssiden mellom Solesnes og Jonshorn. Skifersonen er her tilnærmet horisontal. De nedre deler av skifersonen består av hellefjell, egnet til produksjon av takplater og belegningsheller. Over dette følger mursteinsfjell. Totalt er det snakk om 15-20 meters mektighet på sonen. Terrenget stiger raskt bak skiferbruddene, og siden mengden av overfjell etterhvert blir meget betydelig må reservegrunnlaget ansees å være begrenset. Hardangerskiferen er en mørk, nesten sort, glimmerskifer, med spredte hvite til rosa "øyne" av feltspat. Hellefjellet er mest rikt på glimmer, mens mursteinsfjellet er mer kvartsrikt med større avstand mellom kløvsjiktene.
Brukseksempler
Hardagnerskiferen har tradisjonelt vært benyttet til takheller, belegningsstein og murestein. Skiferen er seig og holdbar, og særdeles god til heller. Fra gammelt av er skiferen i stor grad benyttet til fortau i Bergen. I nyere tid er Hardangerskiferen brukt i en rekke uteanlegg på Vestlandet, som tørrmur, platting, trinn og heller.
Historisk betydning
I området finnes spor etter skiferdrift over mer enn 600 år, og deler av bruddområdene er vernet.
Beliggenhet
Forekomsten ligger 500 meter syd for Solesnes, i en nordvendt åsside. Adkomst fra grusveg.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Fra bruddet"
Foto nr. 2 viser "Heller i bruddet"

Feltprøver
Prøvenr. Prøvetype Diverse
1227603 Håndstykke
Prøvetaker: Leif Furuhaug/...Lager: Løkken/...Vekt(kg): 1


Faktaarket ble generert 26.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse