Norsk versjon
THE NATURAL STONE DATABASE
Occurence 4624 - 607 Vargavågen
(Object Id: 13618)
(Last updated: 06.03.2019)

Location
County: Vestland Municipality: Bjørnafjorden (4624)
Map 1:50000: Austevoll (1115-2) Map 1:250000: Bergen
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32
East: 302504 m. North: 6673384 m.
Longitude: 5.4420310 Latitude: 60.1495190
Show on map

Resource
Resource Type: Soapstone and serpentinite Resource Subtype: Soapstone
Brickstone(Y/N): N
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)
Historical: Yes , (Confirmed 10.sep.2002 by Tom Heldal)

Resources and production
Activity: Stone quarrying Reserves:
Operating method: Open pit mining Historical production:


Products
Commercial Name Product description
Classification: Massive blocks Colour: Grayish green
Play of colours : Uniformity: Poor
Lithology: Soapstone Grain size: Medium grained (1-3 mm)

Deposit rock
Lithology: Weathering colour:
Era: Paleozoic Period:
Genesis: Metamorphic formation Form: Lens
Main texture: Vein network
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Paleozoic Period:
Province: Caledonides
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Description
Forekomsten ligger i den nordlige delen av en linseformet serpentinittkropp, der det finnes en tynn klebersteinssone i brattkanten opp mot serpentinitten. Langs kanten av serpentinitten finnes grytebrudd, rundt 30 meter langt. Det er jobbet i den tynne klebersonen langsetter i en til to meters høyde, og spor etter gryteuttak kan sees hele veien. Foran brudder er en smal grøft, bak denne igjen en 1-2 meter bred skrottipp. Der er ingen tegn på at det er tatt ut noe annet enn gryter. Klebersteinen er variabel - fra lys grågrønn, talk-karbonatrik til mørkere/hardere og mer serpentinrik - noe som markerer overgangen inn fra bruddveggen mot serpentinitt.
Historical significance
Gryteproduksjon av ukjent alder. Bruddet er automatisk fredet.
Location
Ved Vargavågen i Os, rundt 10 minutter fra Halhjem. Forekomsten er lett tilgjengelig, like ved sjøkanten innerst i vågen rundt 100 meter fra veg.

Photo(s) from the Deposit area:
Photo no. 1 showing Vargavågen"
Photo no. 2 showing Grytespor"


The fact sheet was created on 18.01.2022

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Geological Survey of Norway