English version
NATURSTEINSDATABASEN
Registrering 4624 - 607 Vargavågen
(Objekt Id: 13618)
(Sist oppdatert: 06.03.2019)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Bjørnafjorden (4624)
Kart 1:50000: Austevoll (1115-2) Kart 1:250000: Bergen
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32
Øst: 302504 m. Nord: 6673384 m.
Lengdegrad: 5.4420310 Breddegrad: 60.1495190
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Kleberstein og serpentinitt Ressursundertype: Kleberstein
Murestein(Y/N): N
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)
Historisk: Ja , (Stadfestet 10.sep.2002 av Tom Heldal)

Ressurser og produksjon
Aktivitet: Steinbrudd Reserver:
Driftsmetode: Dagbrudd Historisk produksjon:


Produkt
Salgsnavn Produktbeskrivelse
Klassifikasjon: blokker Farge: Grågrønn
Fargespill: Homogenitet: Dårlig
Litologi: Kleberstein Kornstørrelse: Middelskornet (1-3 mm)

Forekomstbergart
Litologi: Forvitringsfarge:
Æra: Paleozoikum Periode:
Genese: Metamorfogen Form: Linse
Hovedtekstur: Årenettverk
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Paleozoikum Periode:
Provins: Kaledonidene
Geotek.enhet:
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Beskrivelse
Forekomsten ligger i den nordlige delen av en linseformet serpentinittkropp, der det finnes en tynn klebersteinssone i brattkanten opp mot serpentinitten. Langs kanten av serpentinitten finnes grytebrudd, rundt 30 meter langt. Det er jobbet i den tynne klebersonen langsetter i en til to meters høyde, og spor etter gryteuttak kan sees hele veien. Foran brudder er en smal grøft, bak denne igjen en 1-2 meter bred skrottipp. Der er ingen tegn på at det er tatt ut noe annet enn gryter. Klebersteinen er variabel - fra lys grågrønn, talk-karbonatrik til mørkere/hardere og mer serpentinrik - noe som markerer overgangen inn fra bruddveggen mot serpentinitt.
Historisk betydning
Gryteproduksjon av ukjent alder. Bruddet er automatisk fredet.
Beliggenhet
Ved Vargavågen i Os, rundt 10 minutter fra Halhjem. Forekomsten er lett tilgjengelig, like ved sjøkanten innerst i vågen rundt 100 meter fra veg.

Bilde(r) fra forekomstområdet:
Foto nr. 1 viser "Vargavågen"
Foto nr. 2 viser "Grytespor"


Faktaarket ble generert 22.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse