Norsk versjon
THE ORE DATABASE
Occurence 4637 - 008 Sellevoll
(Object Id: 14530)
(Last updated: 09.02.2005)

Location
County: Vestland Municipality: Hyllestad (4637)
Map 1:50000: Dale (1117-1) Map 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Coordinate system: EU89-UTM Zone 32 (Coordinates NOT confirmed)
East: 290617 m. North: 6798291 m.
Longitude: 5.0948120 Latitude: 61.2625480
Show on map

Resource
Resource Type: Ferrous metals(Fe, Mn, Ti) Resource Subtype: Iron-Titanium
Element(s): Fe Ti
Importance
Raw material meaning: Little Importance (reg. 18.02.2015)


Mineralization
Era: Paleozoic Period: Devonian
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size: Main alteration:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Ti-deposit type(s)
Main type: Metamorphic Ilm/Mt-ratio:
Sub type: Rutile in eclogite %TiO(Ore):
Titanium province: Sunnfjord %P2O5(Ore):
Host rock: Eclogite %MgO(Ilm):
Main Ti mineral: Ilmenite %V2O3(Mt):
ppm U (Rutile):
Stratigraphic classification of host rock
Era: Proterozoic Period: Mesoproterozoic
Province: Caledonian Basement Province
Geotec.unit: Western Gneiss Region
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Information(s) in free text format
Free text
H.P. Geis (1967): Forekomsten ble befart av ingeniør Efjestad og ingeniør Stadheim, senest i 1955 av direktør Øverlie. Det viste seg at man her har en rekke enkeltforekomster som er knyttet til klumper av basiske bergarter i en lysere gneisbergart. De enkelte forekornster blir kalt Persdalshaugen, Dyttinghaugen, Håheia, Halsekubben og Grovskaret samt Store Kleppen. Den betydeligste av forekomstene er Halsekubben hvor det på en 50 m lang strekning vises en del malm. To steder i denne forekomst er det utført litt skjerpearbeide. Disse punkter har en innbyrdes avstand på ca. 25 m. Malmen på disse to steder var små malmstriper med 2-3" tykkelse i glimmerskifer. Mektigheten av denne forholdsvis gode malm var opptil 5-6 m, men utenom dette.hadde man et impregnasjonsområde med mektighet opptil 10? 15 m og lengde ca. 70 m. Denne impregnasjonsmalm var meget fattig. Ved Dyttinghaugen besto malmen nesten utelukkende av ilmenitt i små klumper. Malmen består av magnetitt, ilmenitt, kloritt og antofylittlignende hornblende samt spor av kis. Granat forekornmer enkelte steder. De enkelte forekomstene ser ut til å være av meget begrenset utstrekning. Efjestad oppgir følgende analyser: Cote 25, Dyttinghaugane : 45.46% Fe, 12.75% TiO2, 0.27% V, 0.97% Cr. Cote 40, Håheia : 33.33% Fe, 9.47% TiO2, 0.28% V, 1.02% Cr. Gang i fortsettelsen av Dyttinghaugane : 36.51% Fe, 9.98% TiO2, 0.28% V, 0.64% Cr. Cote 120, Halsekubben 51.39% Fe, 8.21% TiO2, 0.32% C, 1.54% Cr. Cote 55, like overfor gården Sellevold: 37.50% Fe, 9.73% TiO2, 0.27% V, 0.62% Cr.


The fact sheet was created on 26.10.2021

Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Geological Survey of Norway