English version
MALMDATABASEN
Registrering 4637 - 008 Sellevoll
(Objekt Id: 14530)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Vestland Kommune: Hyllestad (4637)
Kart 1:50000: Dale (1117-1) Kart 1:250000: Florø (tidl. Måløy)
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 290617 m. Nord: 6798291 m.
Lengdegrad: 5.0948120 Breddegrad: 61.2625480
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Paleozoikum Periode: Devon
Genese: Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling:
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Metamorfisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Rutil i eklogitt %TiO(Malm):
Titan provins: Sunnfjord %P2O5(Malm):
Vertsbergart: Eklogitt %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt):
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode: Mesoproterosoikum
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Vestre gneisregionen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
H.P. Geis (1967): Forekomsten ble befart av ingeniør Efjestad og ingeniør Stadheim, senest i 1955 av direktør Øverlie. Det viste seg at man her har en rekke enkeltforekomster som er knyttet til klumper av basiske bergarter i en lysere gneisbergart. De enkelte forekornster blir kalt Persdalshaugen, Dyttinghaugen, Håheia, Halsekubben og Grovskaret samt Store Kleppen. Den betydeligste av forekomstene er Halsekubben hvor det på en 50 m lang strekning vises en del malm. To steder i denne forekomst er det utført litt skjerpearbeide. Disse punkter har en innbyrdes avstand på ca. 25 m. Malmen på disse to steder var små malmstriper med 2-3" tykkelse i glimmerskifer. Mektigheten av denne forholdsvis gode malm var opptil 5-6 m, men utenom dette.hadde man et impregnasjonsområde med mektighet opptil 10? 15 m og lengde ca. 70 m. Denne impregnasjonsmalm var meget fattig. Ved Dyttinghaugen besto malmen nesten utelukkende av ilmenitt i små klumper. Malmen består av magnetitt, ilmenitt, kloritt og antofylittlignende hornblende samt spor av kis. Granat forekornmer enkelte steder. De enkelte forekomstene ser ut til å være av meget begrenset utstrekning. Efjestad oppgir følgende analyser: Cote 25, Dyttinghaugane : 45.46% Fe, 12.75% TiO2, 0.27% V, 0.97% Cr. Cote 40, Håheia : 33.33% Fe, 9.47% TiO2, 0.28% V, 1.02% Cr. Gang i fortsettelsen av Dyttinghaugane : 36.51% Fe, 9.98% TiO2, 0.28% V, 0.64% Cr. Cote 120, Halsekubben 51.39% Fe, 8.21% TiO2, 0.32% C, 1.54% Cr. Cote 55, like overfor gården Sellevold: 37.50% Fe, 9.73% TiO2, 0.27% V, 0.62% Cr.


Faktaarket ble generert 21.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse