English version
MALMDATABASEN
Registrering 1578 - 007 Øyen
(Objekt Id: 14535)
(Sist oppdatert: 09.02.2005)

Lokalisering
Fylke: Møre og Romsdal Kommune: Fjord (1578)
Kart 1:50000: Tafjord (1319-3) Kart 1:250000: Ålesund
Koordinatsystem: EU89-UTM Zone 32 (Koordinatene IKKE bekreftet)
Øst: 419718 m. Nord: 6898092 m.
Lengdegrad: 7.4567020 Breddegrad: 62.2060630
Kartvisning

Ressurs
Ressurstype: Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) Ressursundertype: Jern-titan
Element(er): Fe Ti
Betydning
Råstoffbetydning: Liten betydning (reg. 18.02.2015)


Mineralisering
Æra: Proterozoikum Periode:
Genese: Ortomagmatisk Form:
Hovedtekstur: Min. fordeling: Disseminert
Kornstørrelse: Hovedomvandling:
Strøk/Fall: Retning:
Feltstupning:
Ti-forekomst type(r)
Hovedtype: Magmatisk Ilm/Mt-forhold:
Subtype: Mt +/- Ilm +/- Ap i mafisk intrusjon %TiO(Malm):
Titan provins: Møre %P2O5(Malm):
Vertsbergart: %MgO(Ilm):
Hoved Ti mineral: Ilmenitt %V2O3(Mt): 0.4 - 0.8
ppm U (Rutil):
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart
Æra: Proterozoikum Periode:
Provins: Kaledonske grunnfjellsprovins
Geotek.enhet: Vestre gneisregionen
Tektonisk complex:
Intrusivt komplex:
Gruppe: Formasjon:

Opplysning(er) i fritekstformat
Fri tekst
Det foreligger en gammel rapport som antageligvis skriver seg fra ingeniør Stadheim, som også inneholder et magnetisk kart. I følge Stadheim er Øien-forekomsten den største i Tafjord-området. Den ligger i et gabbro.område som har et utgående på ca. 25000 m2, og so inneholder linser av rik malm med et malmareal på 1000-2000 m2 samt impregnasjoner som man etter det magnetiske kartet kan anslå til det tredobbelte areal. man må imidlertid være oppmerksom på at gabbroen, og dermed malmen, ikke synes å gå mot dypet. Det er muligheter for slike malmforekomster i omgivelsene uten at noe nærmere er kjent. Terrengforholdene synes å være vanskelige. Det foreligger følgende analyser: Råmalm:51.0 % Fe, 0.31 % V. Konsentrat (>70 mesh): 64.0 % Fe, 0.37 % V, 0.96 % TiO2. Påsetning: 1:1.79. Gjelsvik foretok en mineralseparasjon og fremstilte magnetitt og ilmenitt-konsentrater >100/>150 mesh (Economic Geology 52, side 442 til 498, 1957): Magnetitt Ilmenitt SiO2 0.9 0.3 TiO2 1.1 46.9 Fe2O3 63.4 8.9 V2O3 1.0 0.3 Cr2O3 1.9 0.1 FeO 31.3 41.6 MgO ikke bestemt 0.8 MnO 0 0.7 H. Carstens oppgir i D.K.N.V.S. skrifter 1957 nr.3 følgende analyse av magnetitt (>100 og >150 mesh): 1) 0.9 % TiO2, 0.35 % V, 0.60 % Cr, 0.02 % Mn, 0.01 % Co, 0.05 % Ni. 2) 1.9 % TiO2, 0.44 % V, 0.50 % Cr, 0.02 % Mn, 0.02 % Co, 0.04 % Ni.


Faktaarket ble generert 19.09.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse